سیبورگیم

سیبورگیم (به انگلیسی: Seaborgium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Sg و عدد اتمی آن ۱۰۶ است.

  • گروه شیمیایی: عناصر واسطه
  • گروه، تناوب، بلوک: ۱۵, ۵ , d
  • رنگ :سفید نقره‌ای یا خاکستری
  • وزن اتمی [۲۶۶] amu
سیبورگیم، 106Sg
ویژگی‌های کلی
تلفظi/sˈbɔːrɡiəm/ (see-BOR-ghee-əm)
ظاهرنامعلوم, probably silvery, white or metallic gray
عدد جرمی269 (پایدارترین ایزوتوپ)
سیبورگیم در جدول تناوبی
W

Sg

(Uph)
دوبنیمسیبورگیمبوریم
عدد اتمی (Z)106
گروهگروه ۱۲
دورهدوره 7
بلوکبلوک-d
آرایش الکترونی[Rn] 5f14 6d4 7s2[1]
لایه الکترونی
2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
(predicted)
ویژگی‌های فیزیکی
فاز در STPunknown phase presumably
ویژگی‌های اتمی
عدد اکسایش0, (+3), (+4), (+5), +6[1][2] (: prediction)
شعاع کووالانسی pm
دیگر ویژگی ها
شماره ثبت سی‌ای‌اس54038-81-2
ایزوتوپ‌های سیبورگیم
ایزوتوپ فراوانی نیمه‌عمر (t۱/۲) حالت فروپاشی محصول
271Sg syn 1.9 min 67% α 8.54 267Rf
33% SF
269Sg syn 2.1 min α 8.56 265Rf
267Sg syn 1.4 min 17% α 8.20 263Rf
83% SF
266Sg syn 0.36 s SF
265bSg syn 16.2 s α 8.70 261gRf
265aSg syn 8.9 s α 8.90,8.84,8.76 261Rf
264Sg syn 68 ms SF
263mSg syn 0.9 s 87% α 9.25 259Rf
13% SF
263gSg syn 0.3 s α 9.06 259Rf
262Sg syn 15 ms SF
261mSg syn 0.009 ms IC 261gSg
261gSg syn 0.18 s 98.1% α 9.62,9.55,9.47,9.42,9.37 257Rf
1.3% ε 261Db
0.6% SF
260Sg syn 3.6 ms 26% α 9.81,9.77,9.72 256Rf
74% SF
259Sg syn 0.48 s α 9.62,9.36,9.03 255Rf
258Sg syn 2.9 ms SF
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.