نوبلیم

نوبلیوم (Nobelium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن No و عدد اتمی آن ۱۰۲ است.

نوبلیم، 102No
ویژگی‌های کلی
تلفظ
 • i/nˈbɛliəm/
  (noh-BEL-ee-əm)
 • /nˈbliəm/
  (noh-BEE-lee-əm)
ظاهرنامعلوم, probably metallic
عدد جرمی259 (پایدارترین ایزوتوپ)
نوبلیم در جدول تناوبی
Yb

No

(Upb)
مندلیفیمنوبلیملارنسیم
عدد اتمی (Z)102
گروهگروه n/a
دورهدوره 7
بلوکبلوک-f
آرایش الکترونی[Rn] 5f14 7s2
لایه الکترونی
2, 8, 18, 32, 32, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
فاز در STPunknown phase
ویژگی‌های اتمی
عدد اکسایش+2, +3
انرژی یونش
 • 1st: 641.6 kJ/mol
 • 2nd: 1254.3 kJ/mol
 • 3rd: 2605.1 kJ/mol
شعاع کووالانسی pm
دیگر ویژگی ها
شماره ثبت سی‌ای‌اس10028-14-5
ایزوتوپ‌های نوبلیم
ایزوتوپ فراوانی نیمه‌عمر (t۱/۲) حالت فروپاشی محصول
262No syn 5 ms SF
260No syn 106 ms SF
259No syn 58m 75% α 7.69,7.61,7.53.... 255Fm
25% ε 259Md
258No syn 1.2 ms SF
257No syn 25 s α 8.32,8.22 253Fm
256No syn 2.91 s 99.5% α 8.45,8.40 252Fm
0.5% f
255No syn 3.1 m 61% α 8.12,8.08,7.93 251Fm
39% ε 2.012 255Md
254Nom2 syn 198 µs γ 254Nom1
254Nom1 syn 275 ms γ 250Nog
254Nog syn 51 s
253Nom syn 43.5 µs γ 253Nog
253No syn 1.62 m α 8.14,8.06,8.04,8.01 249Fm
252Nom syn 110 ms
252Nog syn 2.44 s 75% α 8.42,8.37 248Fm
25% SF
251No syn 0.76 s α 8.62,8.58 247Fm
250Nom syn 43 µs SF
250Nog syn 3.7 µs SF

این عنصر توسط انسیتو نوبل فیزیک و در سال ۱۹۵۷ در سوئد کشف شد و به افتخار آلفرد نوبل کاشف دینامیت نامگذاری شد. ویژگی‌های فیزیکی این عنصر:

 • عدد اتمی:۱۰۲
 • جرم اتمی:۲۵۹٫۱۰۱۱
 • نقطه ذوب: C°۱۱۰۰
 • شعاع فلزی: pm ۲۸۵
 • ظرفیت:۲و۳
 • رنگ: خاکستری
 • حالت استاندارد: رادیو اکتیو
 • نام گروه:اکتنید
معنای نوبلیم را در ویکی‌واژه، واژه‌نامهٔ آزاد، ببینید.
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ نوبلیم موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.