پرومتیم

پرومتیوم (Promethium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Pm و عدد اتمی آن ۶۱ است.

پرومتیم، 61Pm
ویژگی‌های کلی
تلفظ/prˈmθiəm/ (proh-MEE-thee-əm)
ظاهرmetallic
عدد جرمی145 (پایدارترین ایزوتوپ)
پرومتیم در جدول تناوبی
-

Pm

Np
نئودیمیمپرومتیمساماریم
عدد اتمی (Z)61
گروهگروه n/a
دورهدوره 6
بلوکبلوک-f
آرایش الکترونی[Xe] 4f5 6s2
لایه الکترونی
2, 8, 18, 23, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
فاز در STPجامد
نقطه ذوب1315 K (1042 °C, 1908 °F)
نقطه جوش3273 K (3000 °C, 5432 °F)
چگالی (near r.t.)7.26 g/cm3
حرارت همجوشی7.13 kJ/mol
آنتالپی تبخیر 289 kJ/mol
ویژگی‌های اتمی
عدد اکسایش+2, +3 (a mildly basic اکسید)
الکترونگاتیویمقیاس پائولینگ: ? 1.13
انرژی یونش
 • 1st: 540 kJ/mol
 • 2nd: 1050 kJ/mol
 • 3rd: 2150 kJ/mol
شعاع اتمیempirical: 183 pm
شعاع کووالانسی pm 199
Color lines in a spectral range
خط طیف نوری پرومتیم
دیگر ویژگی ها
ساختار بلوری دستگاه بلوری شش‌گوشه
انبساط حرارتی(دمای اتاق) (α, poly)
est. 11 µm/(m·K)
رسانندگی گرمایی17.9 W/(m·K)
رسانش الکتریکی(دمای اتاق) est. 0.75 µ Ω·m
رسانش مغناطیسیپارامغناطیس[1]
مدول یانگ(α form) est. 46 GPa
مدول برشی(α form) est. 18 GPa
مدول حجمی(α form) est. 33 GPa
نسبت پواسون(α form) est. 0.28
شماره ثبت سی‌ای‌اس7440-12-2
ایزوتوپ‌های پرومتیم
ایزوتوپ فراوانی نیمه‌عمر (t۱/۲) حالت فروپاشی محصول
145Pm syn 17.7 y ε 0.163 145Nd
146Pm syn 5.53 y ε 1.472 146Nd
β 1.542 146Sm
147Pm ایزوتوپ پرتوزای ناچیز 2.6234 y β 0.224 147Sm

خواص فیزیکی عنصر پرومتیوم:

 • عدد اتمی: ۶۱
 • جرم اتمی: ۱۴۵
 • نقطه ذوب: C° ۱۰۴۲
 • نقطه جوش تقریباً ۳۰۰۰ C°
 • شعاع اتمی: Å ۲/۶۲
 • ظرفیت: ۳
 • رنگ: متالیک
 • حالت استاندارد: جامد

در بین ۹۲ عنصر اول جدول تناوبی فقط دو عنصر تکنسیم (۴۳) و پرومتیم (۶۱) در طبیعت یافت نمی‌شوند. یکی از دلایل این موضوع این است که به طور کلی عناصر با عدد اتمی فرد تعداد ایزوتوپ‌های پایدار کم تری نسبت به عناصر با عدد اتمی زوج دارند.

نگارخانه

منابع

 1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.
معنای پرومتیم را در ویکی‌واژه، واژه‌نامهٔ آزاد، ببینید.
در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ پرومتیم موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.