خصوصیات آلودگی آب صنایع تولیدی

۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۱:۵۱

خصوصیات آلودگی آب صنایع تولیدی

1- بر خلاف صنایع معدنی و کشاورزی، شرایط تخلیه آلودگی آب صنایع تولیدی نسبتاً ساده بوده و علت اصلی این امر آن است که پساب صنایع تولیدی تحت تأثیر شرایط پیچیده محیط طبیعی قرار نمی گیرد.

به عبارت دیگر پساب صنایع تولیدی از یک نقطه مشخص تخلیه می گردد که اصطلاحاً به آن منبع آلودگی نقطه ای می گویند.

چنین پسابهایی صدرصد مصنوعی محسوب می شوند و به دلیل آن که به عنوان منابع آلودگی نقطه ای شناخته شده اند، کنترل آلودگی آنها ساده است.

2- تعیین و تشخیص منابع آلودگی صنایع تولیدی از طریق روشهای علمی ساده است اماکنترل این آلودگی ها همیشه آسان نیست و مشکلات پیچیده اجتماعی و سیاسی را به وجود می آورند.

3- تخلیه پسابهای صنایع تولیدی ساده است اما تعیین ترکیب وکمیت آنها دشواربوده و بستگی به نوع صنعت دارد.

pulvinar Praesent dapibus Lorem luctus dictum