اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS


MSDS چیست؟

جزئیات اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی MSDS موجود برای هر ماده:

 • فرمول شیمیایی ماده
 • شماره اختصاصی ماده شیمیایی (برای دسترسی سریع به سایر اطلاعات مربوط  به آن ماده شیمیایی در مراجع معتبر)
 • کد مربوط به حمل و نقل ماده شیمیایی (برای دسترسی سریع به اطلاعات مربوط به ایمنی حمل و نقل آن ماده شیمیایی در مراجع معتبر)
 • شماره ثبت اثرات سمی ماده شیمیایی (برای دسترسی سریع به اطلاعات بیشتر در مورد اثرات سمی آن ماده شیمیایی در مراجع معتبر)
 • غلظت فوراً خطرناک ماده شیمیایی (پیشنهاد شده توسط سازمان NIOSH)
 • تبدیل واحدها مورد نیاز
 • نام های تجاری مشابه ماده شیمیایی مربوطه
 • روش های اندازه گیری پیشنهاد شده برای ماده شیمیایی توسط دو سازمان NIOSH و OSHA
 • حدود تماس شغلی پیشنهاد شده برای ماده شیمیایی توسط دو سازمان NIOSH و OSHA
 • رسپیراتورهای پیشنهاد شده برای ماده شیمیایی توسط دو سازمان NIOSH و OSHA
 • مشخصات و خواص فیزیکی و شیمیایی ماده شیمیایی
 • مواد ناسازگار و واکنش پذیر با ماده شیمیایی ذکر شده
 • اقدامات بهداشتی در برابر ماده شیمیایی
 • حفاظت فردی مورد نیاز در برابر ماده شیمیایی
 • کمک های اولیه مرتبط با ماده شیمیایی
 • راه های تماس و ورود ماده شیمیایی به بدن انسان
 • نشانه ها و اعضای مورد هجوم در بدن انسان
 • ترجمه فارسی اطلاعات MSDS موجود در سایت توسط مهندس وحید فرهادفر صورت گرفته است.

در کادر پایین نام ماده شیمیایی را به انگلیسی وارد نمایید، برگه های اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی مورد نظر شما نمایش داده خواهد شد. (به عنوان مثال برای مشاهده msds استن در کادر پایین عبارت acetone را تایپ کنید)

نمایش نتایج برای:

  in justo Praesent facilisis leo eleifend Lorem