جدول تناوبی عناصر


جدول تناوبی عناصر شیمیایی جدولی بر پایه عدد اتمی، آرایش الکترونی و ویژگی‌های شیمیایی عناصر است. ترتیب جایگیری عناصر در این جدول از عدد اتمی (شمار پروتون‌های) کمتر به سوی عدد اتمی بالاتر است.

عنصرها در جدول تناوبی به صورت افقی در دوره‌های ۱ تا ۷ و به صورت عمودی در گروه‌های ۱ تا ۱۸ دسته‌بندی می‌شوند. هم‌چنین دسته‌بندی دیگری بر اساس لایهٔ الکترونی در حال پر شدن وجود دارد که بر اساس آن، عنصرها در بلوک‌های s و p و d و f قرار می‌گیرند.

هدف از ساخت جدول تناوبی، بررسی بهتر ویژگی‌های شیمیایی عناصر بوده‌ است. این جدول، کاربرد زیادی در دانش شیمی و پردازش رفتار عناصر دارد. همهٔ عناصر شیمیایی از عدد اتمی ۱ (هیدروژن) تا ۱۱۸ (اوگانسون) شناسایی یا ساخته شده‌اند. دانشمندان هنوز به دنبال ساخت عناصر پس از اوگانسون هستند و البته این پرسش را پیش رو دارند که عناصر تازه‌تر چگونه جدول را اصلاح خواهند کرد. همچنین ایزوتوپ‌های پرتوزای بسیاری هم در آزمایشگاه ساخته شده‌است.

جدول تناوبی عناصر گروه شیمی، جدولی پویا با قابلیت فیلتر نمایش عناصر بر حسب سال کشف و نمایش حالت عناصر در دماهای مختلف است.

dictum consectetur libero. felis neque. justo pulvinar