آگهی

نرم افزار Quantum Espresso

Quantum Espresso بسته ای یکپارچه از نرم افزارهای متن باز برای محاسبات ساختار الکترونی و مدل سازی در مقیاس نانو است. این بسته از چندین نرم افزار مستقل که بر پایه نظریه DFT، توابع پایه موج مسطح و شبه پتانسیل ها (pesedopotentials) کار میکنند و با هم همکاری و تعامل دارند ساخته شده است. مناسب برای بررسی سیستمهای بلوری.

ویژگیهای کلیدی:

– محاسبه توابع موج با استفاده از روش DFT و پشتیبانی از انواع توابع و روشهای ترکیبی DFT

– جستجوی ساختار بهینه، حالت گذار و مسیر واکنش با استفاده از الگوریتم های متداول و دینامیکی

– دینامیک مولکولی کوانتومی شامل روش ها Car-Parrinello و Born-Openheimer

– محاسبه خواص سیستمهای بلوری با استفاده از  Density-Functional Perturbation Theory

– محاسبه خواص اسپکتروسکوپی

محاسبه انتقال کوانتومی (quantum transport)


without MPI support
qe-5.1.2-64bit-serial.exe 64 MB

qe-5.1.2-32bit-serial.exe 54 MB


with  MPI  support

qe-5.1.2-64bit-mpich2.exe 67 MB

qe-5.1.2-32bit-mpich2.exe 57 MB

MPICH download page


espresso-5.1.2.tar.gz 18 MB
tddfpt-5.1.2.tar.gz 7 MB
PWgui-5.1.2.tar.gz 1 MB
QE-on-Windows.pdf 331 KB
PHonon-5.1.2.tar.gz 2 MB
atomic-5.1.2.tar.gz 2 MB
GWW-5.1.2.tar.gz 435 KB
pwcond-5.1.2.tar.gz 200 KB
xspectra-5.1.2.tar.gz 2 MB
neb-5.1.2.tar.gz 329 KB


 

وب سایت رسمی نرم افزار

راهنمای استفاده از نرم افزار

آموزش نرم افزار

مقالات مرتبط

معرفی مواد هوشمند

مواد هوشمند موادی هستند که قادرند در مقابل محرکهای خارجی خواص فیزیکی خود مانند حجم، اندازه، شکل، ویسکوزیته، رنگ و غیره را تغییر دهند و…

دیدگاه

Donec fringilla sem, dictum ut elit. justo consectetur ut sed elementum ut
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149