آگهی

نرم افزار Quantum Espresso

Quantum Espresso بسته ای یکپارچه از نرم افزارهای متن باز برای محاسبات ساختار الکترونی و مدل سازی در مقیاس نانو است. این بسته از چندین نرم افزار مستقل که بر پایه نظریه DFT، توابع پایه موج مسطح و شبه پتانسیل ها (pesedopotentials) کار میکنند و با هم همکاری و تعامل دارند ساخته شده است. مناسب برای بررسی سیستمهای بلوری.

ویژگیهای کلیدی:

– محاسبه توابع موج با استفاده از روش DFT و پشتیبانی از انواع توابع و روشهای ترکیبی DFT

– جستجوی ساختار بهینه، حالت گذار و مسیر واکنش با استفاده از الگوریتم های متداول و دینامیکی

– دینامیک مولکولی کوانتومی شامل روش ها Car-Parrinello و Born-Openheimer

– محاسبه خواص سیستمهای بلوری با استفاده از  Density-Functional Perturbation Theory

– محاسبه خواص اسپکتروسکوپی

محاسبه انتقال کوانتومی (quantum transport)


without MPI support
qe-5.1.2-64bit-serial.exe 64 MB

qe-5.1.2-32bit-serial.exe 54 MB


with  MPI  support

qe-5.1.2-64bit-mpich2.exe 67 MB

qe-5.1.2-32bit-mpich2.exe 57 MB

MPICH download page


espresso-5.1.2.tar.gz 18 MB
tddfpt-5.1.2.tar.gz 7 MB
PWgui-5.1.2.tar.gz 1 MB
QE-on-Windows.pdf 331 KB
PHonon-5.1.2.tar.gz 2 MB
atomic-5.1.2.tar.gz 2 MB
GWW-5.1.2.tar.gz 435 KB
pwcond-5.1.2.tar.gz 200 KB
xspectra-5.1.2.tar.gz 2 MB
neb-5.1.2.tar.gz 329 KB


 

وب سایت رسمی نرم افزار

راهنمای استفاده از نرم افزار

آموزش نرم افزار

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

quis mattis id, consectetur sed non
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149