هدایت الکتریکی آب

۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۰۹:۴۸

هدایت الکتریکیConductivity آب نشان دهنده ميزان املاح هادي موجود در آب ميباشد.

كه آن را با EC نيز نمايش مي دهند.

واحد هدایت الکتریکی درSI سيستم µSiemens/cm ميكرو زيمنس بر سانتيمتر می باشد.

معمولاً وقتي از واژه “هدايت الكتريكي آب استفاده مي شود منظور همان “هدايت الكتريكي ويژه آب” مي باشد با توجه به اين كه هدايت الكتريكي رابطه مستقيمي با TDS و نمك هاي محلول در آب دارد، لذا اندازه گيري آن به منظور كنترل كيفيت آب از اهميت زيادي برخوردار است .

اندازه گيري هدايت الكتريكي يكي از راه هاي ساده تعيين غلظت املاح محلول درآب، اندازه گيري هدايت الكتريكي است.

آب مقطر يا آب خالص تقريباً هادي جريان الكتريسيته نيست.

ولي اگر در آب نمك هاي محلول وجود داشت باشد آب را هادي جريان الكتريسيته مي كند، هر چه مقدار املاح حل شده در آب بيشتر باشد قابليت هدايت الكتريكي نيز افزايش مي يابد.

با توجه به نقش درجه حرارت در ميزان هدايت الكتريكي آب، اندازه گيري ها نسبت به درجه حرارت استاندارد كه همان 25 درجه سانتيگراد است بايستي اصلاح گردد.

هدايت الكتريكي به ازاء افزايش هر درجه سانتيگراد تقريباً 2 درصد افزايش مي يابد.

هر قدر مقدار يون هاي محلول در آب بيشتر باشد اختلاف در مجموع ذكر شده نيز بيشتر است.

ادامه متن اینجا

tempus mi, velit, quis, adipiscing diam Donec ut lectus