بوستر پمپ چیست؟

۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۰۹:۰۹

بوستر پمپ چیست؟

دستگاهی است که فشار و جریان کم آب را افزایش می دهد. تقویت فشار و دبی برای رساندن آب به سطح مورد نظر با حجم آب مورد نیاز را فراهم می کند. بوستر پمپ فشار مطلوبی را برای انتقال آب از یک مخزن ذخیره سازی به کل مجوعه یا تاسیسات را فراهم می آورد.

این ها جریان کم آب را در سیستم های آبی یا تجهیزات صنعتی افزایش می دهند و آب را از دریاچه، حوضچه یا مخزن ذخیره برای استفاده در یک پروژه صنعتی، ساختمان های تجاری یا منازل مسکونی مهیا می سازند.

مقاله کامل اینجا

elit. venenatis, quis commodo Curabitur id facilisis felis dapibus mattis