آگهی

کنترل انتشار نانو ذرات مغناطیسی در تصفیه فاضلاب

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد اگرچه درصد حذف تولوئن در سیستم بسته(بیش از 98درصد) در مقایسه با سیستم پیوسته (بیشتر از 95درصد) بالاتر است، اما درصد جرم نانوذرات مغناطیسی انتشار یافته در سیستم پیوسته (7.6 درصد) کمتر از سیستم بسته (28.3درصد) است.

سعید فدایی دانشجو دکتری رشته مهندسی بهداشت محیط در مقاله خود به بررسی”کنترل انتشار نانو ذرات مغناطیسی در تصفیه آب و فاضلاب ” پرداخت.

این مطالعه به منظور استفاده از ستون نانو ذرات مغناطیسی جهت حذف تولوئن از آب و فاضلاب و کاهش انتشار نانوذرات مغناطیسی در محیط زیست است. براساس طراحی آزمایشات(DOE)، 16 آزمایش در چهار سطح و با چهار عوامل انجام شد.

مطابق این پژوهش اگرچه درصد حذف تولوئن در سیستم بسته(بیش از 98 درصد) در مقایسه با سیستم پیوسته(بیشتر از 95 درصد) بالاتر بود، اما درصد جرم نانوذرات مغناطیسی انتشار یافته در سیستم پیوسته(7.6 درصد) کمتر از سیستم بسته (28.3درصد )بود.

نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که شرایط بهینه برای غلظت تولوئن، دوز NM، زمان تماس و pH برابر – 1 100mg.L ، mg.L2000 ، چهارده دقیقه و 8 ثانیه بود. همچنین این نانو ذرات مغناطیسی راندمان بالایی در حذف تولوئن دارند و ستون نانو ذرات مغناطیسی این ظرفیت را دارند که انتشار نانو ذرات را به محیط زیست تا 20.7 درصد کاهش دهند.

به گزارش ایسنا، این مقاله اسکوپوس با راهنمایی دکتر پورزمانی در مجله “Anuario do Instituto de Geociencias”منتشر شد.

مقالات مرتبط

فرصتهای شغلی رشته شیمی

شیمی علم اتم‌ها، پیوندها و مولکول‌هاست. دانشی که می‌تواند خواص ماده، چگونگی تغییرات و شیوه تولید آن‌ها را از هسته اتم گرفته تا کهکشان‌ها بررسی…

دیدگاه

dolor. id libero. vulputate, justo leo. pulvinar
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149