رنگ شعله عناصر

Flame-color

با آزمون رنگ شعله می توان فلز موجود در نمک ها را شناسایی کرد. برای انجام این آزمایش روشهای متفاوتی وجود دارد. هم می توان نمک مورد نظر را مستقیما روی شعله گرفت و هم اینکه محلولی از آن نمک را بکار برد.

در حالت اول بهتر است از چیزی شبیه به نمکدان استفاده کنیم تا نمک مورد آزمایش مستقیما روی شعله پاشیده شود اما اگر از سیم نیکروم یا اسپاتول استفاده می کنید بهتر است قبل از هر آزمایش آن را درون محلول اسید هیدروکلریک ببرید تا تمیز شود. همچنین در صورت استفاده از محلول این نمک ها، کافیست به وسیله یک انبرک تکه کوچکی پنبه را به محلول آغشته کرده و روی شعله بگیریم. تجربه نشان داده که پاشیدن پودر نمک روی شعله بهتر جواب می دهد. بعد از انجام آزمایش باید رنگ مشاهده شده را با منابع معتبر مقایسه کرد.

فلزها

رنگ

As

آبي

B

سبز روشن

Ba

سبز پسته اي

Ca

قرمز- نارنجي

Cs

بنفش كم رنگ

Cu(I)

آبي

Cu(II) (non-halide)

سبز

Cu(II) halide)

سبز مايل به آبي

In

آبي

Li

قرمز لاكي (قرمز سير)

K

بنفش كم رنگ

Mn(II)

سبز مايل به زرد

Mo

سبز مايل به زرد

Na

زرد پررنگ

P

سبز مايل به آبي كم رنگ

Pb

سبز كم رنگ

Rb

بنفش كم رنگ

Sb

سبز كم رنگ

Se

آبي لاجوردي

Sr

قرمز سير

Te

سبز كم رنگ

Tl

سبز

Zn

سبز مايل به آبي

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

mattis diam massa libero odio lectus risus.