سنتز آسپیرین

در مطلب سنتز استیل سالیسیلیک اسید (آسپیرین) چگونگی انجام این کار شرح داده شده است، در این مطلب ویدیو آموزشی سنتز آسپیرین را مشاهده می کنید.

برای مشاهده روش های سنتز آسپرین با استفاده از استیک انیدرید و سنتز آسپرین با استفاده از استیل کلراید به مطلب chmg.ir/pi914 مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

استیک اسید

اسید استیک جز اسیدهای کربوکسیلیک می‌باشد و در نامگذاری آیوپاک به اسید اتانوئیک معروف است. این اسید دارای فرمول شیمیایی می‌باشد و در قسمت چشایی…

دیدگاه

Aliquam tempus pulvinar quis ipsum luctus sem,
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149