آتشفشان شیمیایی و کولاک آتش با اکسید کروم

در این کلیپ مشاهده خواهید کرد که در اثر تجزیه آمونیوم دی کرومات ، مقدار زیادی اکسید کروم 3 بدست خواهد آمد.


برای انجام این واکنش از ظرفی فلزی استفاده شده است، داخل این ظرف مقدار کمی آمونیوم دی کرومات ریخته شده و سپس با آتش زدن آمونیوم دی کرومات شاهد واکنش زیبایی خواهیم بود که در نهایت محصول این واکنش اکسید کروم 3 خواهد بود. (اکسید کروم به عنوان کاتالیزور استفاده می شود.)
در بخش بعدی با استفاده از فلاسک Wurtz گاز آمونیاک تهیه می شود که برای این کار به مخلوطی از سدیم هیدروکسید و نیترات آمونیوم نیاز است.
گاز آمونیاک از هوا سبکتر است پس می توان با استفاده از ظرفی شیشه ای به صورت وارونه این گاز را جمع آوری کرد. برای شروع واکنش مقداری آب به ترکیب اضافه می شود.
بعد از اینکه ظرف شیشه ای از گاز آمونیاک پر شد، اکسید کروم 3 گرم شده به ظرف شیشه ای حاوی آمونیاک اضافه می شود. (واکنش زیبایی اتفاق می افتد)
آمونیاک با اکسیژن واکنش می دهد و اکسید کروم 3 به عنوان کاتالیزور استفاده شده است.
محصول این واکنش نیز اکسید نیتروژن و آب است.
در قسمت بعد مقداری اکسید کروم داخل ظرف فلزی ریخته شده و سپس پنبه آغشته شده به اتیل الکل (ethyl alcohol) بر روی اکسید کروم در ظرف قرار می گیرد و پس از آن به سرعت مقداری دیگر اکسید کروم روی پنبه ریخته می شود.
در طول این واکنش، اکسید کروم به عنوان کاتالیزور در اکسیداسیون اتانول به استالدهید ایفای نقش می کند.

قدرت و گستره فناوری نانو

اخطار: از تکرار این آزمایش در خانه خودداری کنید.

 

مقالات مرتبط

لیزر

لیزر مخفف عبارت light amplification by stimulated emission of radiation می باشد و به معنای تقویت نور توسط تشعشع تحریک شده است.اولین لیزر جهان توسط…

دیدگاه

ut elit. pulvinar luctus ipsum Praesent
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149