كدوريت Turbidity :مواد كلوييدي، كدوريت (كدر بودن) نمونه را تشكيل مي دهند. كدوريت در استاندارد چنين تعريف مي شود:يك خاصيت فيزيكي نمونه كه باعث مي شود نور تابيده شده به نمونه متفرق شده و يا جذب شود ولي عبور نكند. و…
۲ دیدگاه
lectus mattis at id, vulputate, mi, justo accumsan et, dolor eget