پس از چندین دهه تحقیق در سطح تئوریک، محققان موفق به کشف و ایجاد شکل جدیدی از هیدروژن شدند که پیش از این هرگز مشاهده نشده بود.
۰ دیدگاه
محققان با استفاده از نانوزیست‌ مهندسی موفق به طراحی و ساخت یک ماده زیستی شبه ویروس شدند که تشکیل هیدروژن را به‌ صورت ارزان و تمیز کاتالیز می‌کند. این ویروس مهندسی شده قادر است با هزینه کم، انرژی تولید کند.
۰ دیدگاه
ترکیب داخل ارلن:محلول هیدروکلریک اسید غلیظمس 2 کلریدمقداری فویل آلومینیمواکنش ها:آلومینیم در واکنش با هیدروکلریک اسید، گاز هیدروژن آزاد می کند که می تواند مشتعل شود.Al2O3 + 2Cl- + 3H2O → 2[Al(OH)2Cl] + 2O…
۰ دیدگاه
ipsum ante. ut Sed consequat. Nullam leo. luctus libero.