شیمی مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر شیمیایی و ترکیبات شیمیایی که شامل اتمها، مولکولها، و برهم‌کنش میان آنهاست.در اوایل، تلاش برای بیان طبیعت مواد و چگونگی دگرگونی…
۰ دیدگاه
Nullam leo. Aliquam ut commodo lectus Donec