دانستنی های شیمیآلکنهادر بسیاری از هیدروکربنها دو اتم هیدروژن کمتر از آلکان های هم کربن خود دارند. این هیدروکربنها آلکن ها نام دارند.فرمول همگانی آلکنها CnH2 و n تعداد اتم های کربن است.اتیلنگازی بی رنگ با بویی مل…
۰ دیدگاه
ut ultricies accumsan ipsum Nullam in commodo consectetur vulputate, nec id, dolor