تعریف کلیبار قراردادی ، همان گونه که از اسم آن پیداست، باری است که بصورت قرار دادی در نظر گرفته می‌شود.در تخصیص بارهای قراردادی ، فرض می‌شود که اتمهای پیوند شده ، بطور یکسان در جفت الکترون پیوندی سهیم‌اند. این فرض ، …
۰ دیدگاه
Aliquam massa eget suscipit ante. tristique elit. Aenean efficitur. commodo ut