سازمان فضایی آمریکا (ناسا) موفق به ساخت یک لپ تاپ شیمیایی شده است که ممکن است بتواند مدارک مستدل وجود حیات در سایر سیارات را به دست آورد.
۰ دیدگاه
کلیپ آموزشی معرفی آمینو اسیدها
۲ دیدگاه
ut pulvinar nec sit eleifend Sed