آگهی

گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ و ۲

گزارش کار آزمایشگاه های شیمی فیزیک 1 و شیمی فیزیک 2 برای دانلود در سایت قرار داده شد، گزارش کار کامل می باشد.

لیست نام گزارش کارها:

 • آزئوتروپ
 • محاسبه ی گرمای خنثی شدن اسید ها و باز ها به روش کالیمتری
 • محاسبه ی گرمای انحلال اسید ها و باز ها ه روش کالیمتری
 • محاسبه ی گرمای انحلال اسید بنزوئیک با استفاده از قابلیت انحلال آن
 • محاسبه ی ثابت ترمودینامیکی یک نمک کم محلول مثل استات نقره
 • محاسبه ضریب توزیع ( پخش و تقسیم ) نرنست
 • محاسبه ثابت تفکیک کمپلکس تری یدور پتاسیم با استفاده از ضریب توزیع  نرنست
 • محاسبه ثابت دیمر شدن اسید بنزوئیک در تولوئن
 • بررسی سیستم دو جزئی آب و فنل
 • بررسی سیستم سه جزئی آب – تولوئن – اتانول
 • رفرکتومتر
 • اسپکتوفتومتری ( جذب سنجی )

تهیه کننده گزارش کارها: احسان حسن زاده

مقالات مرتبط

شیمی عکاسی

تاریخچه و سیر تحولی عکاسی در سال 1727، “T.H.Schulze” با بعضی از ترکیبات نقره آزمایشهایی انجام داد. در حقیقت او می‌کوشید که تصویر صفحه مشبک…

پاسخ‌ها

diam commodo risus Nullam neque. elit. non elit. in
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149