گزارش کارهای آزمایشگاه شیمی فیزیک ۱ و ۲

گزارش کار آزمایشگاه های شیمی فیزیک 1 و شیمی فیزیک 2 برای دانلود در سایت قرار داده شد، گزارش کار کامل می باشد.

لیست نام گزارش کارها:

 • آزئوتروپ
 • محاسبه ی گرمای خنثی شدن اسید ها و باز ها به روش کالیمتری
 • محاسبه ی گرمای انحلال اسید ها و باز ها ه روش کالیمتری
 • محاسبه ی گرمای انحلال اسید بنزوئیک با استفاده از قابلیت انحلال آن
 • محاسبه ی ثابت ترمودینامیکی یک نمک کم محلول مثل استات نقره
 • محاسبه ضریب توزیع ( پخش و تقسیم ) نرنست
 • محاسبه ثابت تفکیک کمپلکس تری یدور پتاسیم با استفاده از ضریب توزیع  نرنست
 • محاسبه ثابت دیمر شدن اسید بنزوئیک در تولوئن
 • بررسی سیستم دو جزئی آب و فنل
 • بررسی سیستم سه جزئی آب – تولوئن – اتانول
 • رفرکتومتر
 • اسپکتوفتومتری ( جذب سنجی )

تهیه کننده گزارش کارها: احسان حسن زاده

مقالات مرتبط

پاسخ‌ها

sed odio nunc venenatis Donec sit quis, diam dictum risus. ut