روی – zinc – Zn

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد روی, Zn, 30
تلفظ به انگلیسی

/ˈzɪŋk/ zingk

نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
توصیحات مربوط به گروه

Alternatively considered a post-فلزات واسطه

گروه، تناوب، بلوک ۱۲۴, d
جرم اتمی استاندارد

65.38(2) g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d10 4s2

الکترون به لایه

2, 8, 18, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

7.14 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

6.57 g·cm۳

نقطه ذوب

692.68 K, 419.53 °C, 787.15 °F

نقطه جوش

1180 K, 907 °C, 1665 °F

گرمای هم‌جوشی

7.32 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

123.6 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.470 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

610

670

750

852

990

1179

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

+2, +1, 0
(amphoteric oxide)

الکترونگاتیوی

1.65 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 906.4 kJ·mol−1

2nd: 1733.3 kJ·mol−1

3rd: 3833 kJ·mol−1

شعاع اتمی

134 pm

شعاع کووالانسی

122±4 pm

شعاع واندروالانسی

139 pm

متفرقه

ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس diamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 59.0 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 116 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 30.2 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (rolled) 3850 m·s−1

مدول یانگ

108 GPa

مدول شیر

43 GPa

مدول باک

70 GPa

نسبت پواسون

0.25

سختی موس

2.5

سختی برینل

412 MPa

عدد کاس 7440-66-6

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های روی

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
64Zn 48.6% 64Zn ایزوتوپ پایدار است که 34 نوترون داردs
65Zn syn

243.8 d

ε 1.3519 65Cu
γ 1.1155
66Zn 27.9% 66Zn ایزوتوپ پایدار است که 36 نوترون داردs
67Zn 4.1% 67Zn ایزوتوپ پایدار است که 37 نوترون داردs
68Zn 18.8% 68Zn ایزوتوپ پایدار است که 38 نوترون داردs
70Zn 0.6% 70Zn ایزوتوپ پایدار است که 40 نوترون داردs
72Zn syn

46.5 h

β 0.458 72Ga
eget non felis commodo diam venenatis, tempus leo quis, Aenean sit Curabitur
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149