وانادیم – vanadium – V

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد وانادیم, V, 23
تلفظ به انگلیسی /vəˈneɪdiəm/
və-NAY-dee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک ۵۴, d
جرم اتمی استاندارد

50.9415 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d3 4s2

الکترون به لایه 2, 8, 11, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

6.0 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

5.5 g·cm۳

نقطه ذوب

2183 K, 1910 °C, 3470 °F

نقطه جوش

3680 K, 3407 °C, 6165 °F

گرمای هم‌جوشی

21.5 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

459 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.89 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

2101

2289

2523

2814

3187

3679

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

5, 4, 3, 2, 1, -1
(
آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

1.63 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 650.9 kJ·mol−1

2nd: 1414 kJ·mol−1

3rd: 2830 kJ·mol−1

شعاع اتمی

134 pm

شعاع کووالانسی

153±8 pm

متفرقه

ساختار کریستالی body-centered cubic
مغناطیس paramagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 197 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 30.7 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 8.4 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 4560 m/s

مدول یانگ

128 GPa

مدول شیر

47 GPa

مدول باک

160 GPa

نسبت پواسون 0.37
سختی موس 6.7
عدد کاس 7440-62-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های وانادیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
48V syn

15.9735 d

ε+β+ 4.0123 48Ti
49V syn 330 d ε 0.6019 49Ti
50V 0.25%

1.5×1017y

ε 2.2083 50Ti
β 1.0369 50Cr
51V 99.75% 51V ایزوتوپ پایدار است که 28 نوترون داردs
Praesent sed ut dolor. tristique libero risus
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149