تیتانیم – titanium – Ti

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد تیتانیم, Ti, 22
تلفظ به انگلیسی /taɪˈteɪniəm/
tye-TAY-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک ۴۴, d
جرم اتمی استاندارد

47.867 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d2 4s2

الکترون به لایه 2, 8, 10, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

4.506 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

4.11 g·cm۳

نقطه ذوب

1941 K, 1668 °C, 3034 °F

نقطه جوش

3560 K, 3287 °C, 5949 °F

گرمای هم‌جوشی

14.15 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

425 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.060 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1982

2171

(2403)

2692

3064

3558

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

4, 3, 2, 1
(
آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

1.54 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 658.8 kJ·mol−1

2nd: 1309.8 kJ·mol−1

3rd: 2652.5 kJ·mol−1

شعاع اتمی

147 pm

شعاع کووالانسی

160±8 pm

متفرقه

ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 420 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 21.9 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 8.6 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) 5,090 m·s−1

مدول یانگ

116 GPa

مدول شیر

44 GPa

مدول باک

110 GPa

نسبت پواسون

0.32

سختی موس

6.0

سختی ویکر

970 MPa

سختی برینل

716 MPa

عدد کاس 7440-32-6

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های تیتانیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
44Ti syn

63 y

ε 44Sc
γ

0.07D, 0.08D

46Ti 8.0% 46Ti ایزوتوپ پایدار است که 24 نوترون داردs
47Ti 7.3% 47Ti ایزوتوپ پایدار است که 25 نوترون داردs
48Ti 73.8% 48Ti ایزوتوپ پایدار است که 26 نوترون داردs
49Ti 5.5% 49Ti ایزوتوپ پایدار است که 27 نوترون داردs
50Ti 5.4% 50Ti ایزوتوپ پایدار است که 28 نوترون داردs
felis Donec elementum id ut Praesent et, venenatis, nec
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149