سدیم – sodium – Na

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد سدیم, Na, 11
تلفظ به انگلیسی /ˈsoʊdiəm/ SOH-dee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات قلیایی
گروه، تناوب، بلوک ۱۳, s
جرم اتمی استاندارد

22.98976928 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s1

الکترون به لایه 2,8,1

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

0.968 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

0.927 g·cm۳

نقطه ذوب

370.87 K, 97.72 °C, 207.9 °F

نقطه جوش

1156 K, 883 °C, 1621 °F

نقطه بحرانی

(extrapolated)
2573 K, 35 MPa

گرمای هم‌جوشی

2.60 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

97.42 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

28.230 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

554

617

697

802

946

1153

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن +1, 0, -1
(strongly basic oxide)
الکترونگاتیوی 0.93 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن
(more)
1st: 495.8 kJ·mol−1
2nd: 4562 kJ·mol−1
3rd: 6910.3 kJ·mol−1
شعاع اتمی

186 pm

شعاع کووالانسی

166±9 pm

شعاع واندروالانسی

227 pm

متفرقه

ساختار کریستالی body-centered cubic
مغناطیس paramagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 47.7 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 142 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 71 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 3200 m/s

مدول یانگ

10 GPa

مدول شیر

3.3 GPa

مدول باک

6.3 GPa

سختی موس

0.5

سختی برینل

0.69 MPa

عدد کاس 7440-23-5

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های سدیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP الگو:Elementbox isotopes decay3 (2 2 1)
23Na 100% 23Na ایزوتوپ پایدار است که 12 نوترون داردs
Sed luctus nunc leo. quis diam mi,
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149