سدیم - sodium - Na


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادسدیم, Na, 11
تلفظ به انگلیسی/ˈsoʊdiəm/ SOH-dee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات قلیایی
گروه، تناوب، بلوک۱۳, s
جرم اتمی استاندارد

22.98976928 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s1

الکترون به لایه2,8,1

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

0.968 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

0.927 g·cm۳

نقطه ذوب

370.87 K, 97.72 °C, 207.9 °F

نقطه جوش

1156 K, 883 °C, 1621 °F

نقطه بحرانی

(extrapolated)

2573 K, 35 MPa

گرمای هم‌جوشی

2.60 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

97.42 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

28.230 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

554

617

697

802

946

1153

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن+1, 0, -1

(strongly basic oxide)

الکترونگاتیوی0.93 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن

(more)

1st: 495.8 kJ·mol−1
2nd: 4562 kJ·mol−1
3rd: 6910.3 kJ·mol−1
شعاع اتمی

186 pm

شعاع کووالانسی

166±9 pm

شعاع واندروالانسی

227 pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 47.7 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 142 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 71 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 3200 m/s

مدول یانگ

10 GPa

مدول شیر

3.3 GPa

مدول باک

6.3 GPa

سختی موس

0.5

سختی برینل

0.69 MPa

عدد کاس7440-23-5

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های سدیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP الگو:Elementbox isotopes decay3 (2 2 1)
23Na100%23Na ایزوتوپ پایدار است که 12 نوترون داردs
at libero. velit, Praesent libero ipsum ipsum leo. facilisis massa