اسکاندیم – scandium – Sc

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد اسکاندیم, Sc, 21
تلفظ به انگلیسی /ˈskændiəm/ SKAN-dee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک ۳۴, d
جرم اتمی استاندارد

44.955912 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d1 4s2

الکترون به لایه 2, 8, 9, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

2.985 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

2.80 g·cm۳

نقطه ذوب

1814 K, 1541 °C, 2806 °F

نقطه جوش

3109 K, 2836 °C, 5136 °F

گرمای هم‌جوشی

14.1 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

332.7 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.52 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1645

1804

(2006)

(2266)

(2613)

(3101)

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

3, 2, 1
(weakly basic oxide)

الکترونگاتیوی

1.36 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 633.1 kJ·mol−1

2nd: 1235.0 kJ·mol−1

3rd: 2388.6 kJ·mol−1

شعاع اتمی

162 pm

شعاع کووالانسی

170±7 pm

شعاع واندروالانسی

211 pm

متفرقه

ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس paramagnetic
مقاومت الکتریکی

(r.t.) (α, poly)
calc. 562 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 15.8 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(r.t.) (α, poly)
10.2 µm/(m·K)

مدول یانگ

74.4 GPa

مدول شیر

29.1 GPa

مدول باک

56.6 GPa

نسبت پواسون

0.279

سختی برینل

750 MPa

عدد کاس 7440-20-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های اسکاندیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
44mSc syn

58.61 h

IT 0.2709 44Sc
γ 1.0, 1.1, 1.1 44Sc
ε 44Ca
45Sc 100% 45Sc ایزوتوپ پایدار است که 24 نوترون داردs
46Sc syn

83.79 d

β 0.3569 46Ti
γ 0.889, 1.120
47Sc syn

3.3492 d

β 0.44, 0.60 47Ti
γ 0.159
48Sc syn

43.67 h

β 0.661 48Ti
γ 0.9, 1.3, 1.0
at suscipit mattis felis justo velit,
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149