اسکاندیم - scandium - Sc


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماداسکاندیم, Sc, 21
تلفظ به انگلیسی/ˈskændiəm/ SKAN-dee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۳۴, d
جرم اتمی استاندارد

44.955912 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d1 4s2

الکترون به لایه2, 8, 9, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

2.985 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

2.80 g·cm۳

نقطه ذوب

1814 K, 1541 °C, 2806 °F

نقطه جوش

3109 K, 2836 °C, 5136 °F

گرمای هم‌جوشی

14.1 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

332.7 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.52 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1645

1804

(2006)

(2266)

(2613)

(3101)

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

3, 2, 1

(weakly basic oxide)

الکترونگاتیوی

1.36 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 633.1 kJ·mol−1

2nd: 1235.0 kJ·mol−1

3rd: 2388.6 kJ·mol−1

شعاع اتمی

162 pm

شعاع کووالانسی

170±7 pm

شعاع واندروالانسی

211 pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(r.t.) (α, poly)

calc. 562 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 15.8 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(r.t.) (α, poly)

10.2 µm/(m·K)

مدول یانگ

74.4 GPa

مدول شیر

29.1 GPa

مدول باک

56.6 GPa

نسبت پواسون

0.279

سختی برینل

750 MPa

عدد کاس7440-20-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های اسکاندیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
44mScsyn

58.61 h

IT0.270944Sc
γ1.0, 1.1, 1.144Sc
ε-44Ca
45Sc100%45Sc ایزوتوپ پایدار است که 24 نوترون داردs
46Scsyn

83.79 d

β0.356946Ti
γ0.889, 1.120-
47Scsyn

3.3492 d

β0.44, 0.6047Ti
γ0.159-
48Scsyn

43.67 h

β0.66148Ti
γ0.9, 1.3, 1.0-
Phasellus pulvinar Nullam commodo Aliquam mi, ut vulputate, venenatis