پتاسیم – potassium – K

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد پتاسیم, K, 19
تلفظ به انگلیسی /pɵˈtæsiəm/ po-TAS-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات قلیایی
گروه، تناوب، بلوک ۱۴, s
جرم اتمی استاندارد

39.0983 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s1

الکترون به لایه 2, 8, 8, 1

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

0.862 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

0.828 g·cm۳

نقطه ذوب

336.53 K, 63.38 °C, 146.08 °F

نقطه جوش

1032 K, 759 °C, 1398 °F

نقطه سه‌گانه

336.35 K (63°C),  kPa

گرمای هم‌جوشی

2.33 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

76.9 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

29.6 J·mol۱·K۱

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

1
(strongly basic oxide)

الکترونگاتیوی

0.82 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 418.8 kJ·mol−1

2nd: 3052 kJ·mol−1

3rd: 4420 kJ·mol−1

شعاع اتمی

227 pm

شعاع کووالانسی

203±12 pm

شعاع واندروالانسی

275 pm

متفرقه

ساختار کریستالی body-centered cubic
مغناطیس paramagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 72 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 102.5 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 83.3 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 2000 m/s

مدول یانگ

3.53 GPa

مدول شیر

1.3 GPa

مدول باک

3.1 GPa

سختی موس 0.4
سختی برینل

0.363 MPa

عدد کاس 7440-09-7

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های پتاسیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
39K 93.26% 39K ایزوتوپ پایدار است که 20 نوترون داردs
40K 0.012%

1.248(3)×109 y

β 1.311 40Ca
ε 1.505 40Ar
β+ 1.505 40Ar
41K 6.73% 41K ایزوتوپ پایدار است که 22 نوترون داردs
efficitur. ante. suscipit tempus Curabitur porta.
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149