فسفر - phosphorus - P


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادفسفر, P, 15
تلفظ به انگلیسی/ˈfɒsfərəs/ FOS-fər-əs
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۵۳, p
جرم اتمی استاندارد

30.973762 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p3

الکترون به لایه2, 8, 5

ویژگی‌های فیزیکی

چگالی (نزدیک به r.t.)

(white) 1.823, (red) ≈ 2.2 – 2.34, (violet) 2.36, (black) 2.69 g·cm۳

نقطه ذوب

(white) 44.2 °C, (black) 610 °C

نقطه جوش

(white) 280.5 °C

گرمای هم‌جوشی

(white) 0.66 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(white) 12.4 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

(white) 23.824 J·mol۱·K۱

فشار بخار (white)

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

279

307

342

388

453

549

فشار بخار (red, bp. 431 °C)

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

455

489

529

576

635

704

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

5, 4, 3, 2, 1 , -1, -2, -3

(mildly اسید ic oxide)

الکترونگاتیوی

2.19 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 1011.8 kJ·mol−1

2nd: 1907 kJ·mol−1

3rd: 2914.1 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

107±3 pm

شعاع واندروالانسی

180 pm

متفرقه

مغناطیس

(white,red,violet,black) دیامغناطیس

رسانایی گرمایی

(300 K) (white) 0.236, (black) 12.1 W·m−1·K−1

مدول باک

(white) 5, (red) 11 GPa

عدد کاس7723-14-0

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های فسفر

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
31P100%31P ایزوتوپ پایدار است که 16 نوترون داردs
32Psyn14.28 dβ1.70932S
33Psyn25.3 dβ0.24933S
suscipit felis tristique leo mattis risus Sed non dapibus ut diam elementum