اکسیژن - oxygen - O


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماداکسیژن, O, 8
تلفظ به انگلیسی/ˈɒksɨdʒɨn/ OK-si-jin
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات, کالکوژن‌s
گروه، تناوب، بلوک۱۶۲, p
جرم اتمی استاندارد

15.9994 g·mol۱

آرایش الکترونی1s2 2s2 2p4
الکترون به لایه2, 6

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa) 1.429 g/L

چگالی مایع در b.p.

1.141 g·cm۳

نقطه ذوب

54.36 K, -218.79 °C, -361.82 °F

نقطه جوش

90.20 K, -182.95 °C, -297.31 °F

نقطه بحرانی

154.59 K, 5.043 MPa

گرمای هم‌جوشی

(O2) 0.444 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(O2) 6.82 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

(O2) 29.378 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

61

73

90

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

2, 1, −1, −2

(neutral oxide)

الکترونگاتیوی

3.44 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

(more)

1st: 1313.9 kJ·mol−1

2nd: 3388.3 kJ·mol−1

3rd: 5300.5 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

66±2 pm

شعاع واندروالانسی

152 pm

متفرقه

ساختار کریستالیcubic
مغناطیسparamagnetic
رسانایی گرمایی

(300 K) 26.58x10-3  W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 27 °C) 330 m/s

عدد کاس7782-44-7

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های اکسیژن

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
16O99.76%16O ایزوتوپ پایدار است که 8 نوترون داردs
17O0.039%17O ایزوتوپ پایدار است که 9 نوترون داردs
18O0.201%18O ایزوتوپ پایدار است که 10 نوترون داردs
velit, Praesent odio vulputate, ut commodo Sed