اکسیژن – oxygen – O

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد اکسیژن, O, 8
تلفظ به انگلیسی /ˈɒksɨdʒɨn/ OK-si-jin
نام گروهی برای عناصر مشابه نافلزات, کالکوژن‌s
گروه، تناوب، بلوک ۱۶۲, p
جرم اتمی استاندارد

15.9994 g·mol۱

آرایش الکترونی 1s2 2s2 2p4
الکترون به لایه 2, 6

ویژگی‌های فیزیکی

حالت گاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa) 1.429 g/L

چگالی مایع در b.p.

1.141 g·cm۳

نقطه ذوب

54.36 K, -218.79 °C, -361.82 °F

نقطه جوش

90.20 K, -182.95 °C, -297.31 °F

نقطه بحرانی

154.59 K, 5.043 MPa

گرمای هم‌جوشی

(O2) 0.444 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(O2) 6.82 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

(O2) 29.378 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

61

73

90

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

2, 1, −1, −2
(neutral oxide)

الکترونگاتیوی

3.44 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

1st: 1313.9 kJ·mol−1

2nd: 3388.3 kJ·mol−1

3rd: 5300.5 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

66±2 pm

شعاع واندروالانسی

152 pm

متفرقه

ساختار کریستالی cubic
مغناطیس paramagnetic
رسانایی گرمایی

(300 K) 26.58×10-3  W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 27 °C) 330 m/s

عدد کاس 7782-44-7

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های اکسیژن

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
16O 99.76% 16O ایزوتوپ پایدار است که 8 نوترون داردs
17O 0.039% 17O ایزوتوپ پایدار است که 9 نوترون داردs
18O 0.201% 18O ایزوتوپ پایدار است که 10 نوترون داردs
Donec neque. Donec dictum eget sed id libero tempus venenatis elit.
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149