نیتروژن - nitrogen - N


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادنیتروژن, N, 7
تلفظ به انگلیسی/ˈnaɪtrɵdʒɨn/ NYE-tro-jin
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۵۲, p
جرم اتمی استاندارد

14.0067 g·mol۱

آرایش الکترونی1s2 2s2 2p3
الکترون به لایه2, 5

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)

1.251 g/L

چگالی مایع در b.p.

0.808 g·cm۳

نقطه ذوب

63.153 K, -210.00 °C, -346.00 °F

نقطه جوش

77.36 K, -195.79 °C, -320.3342 °F

نقطه سه‌گانه

63.1526 K (-210°C), 12.53 kPa

نقطه بحرانی

126.19 K, 3.3978 MPa

گرمای هم‌جوشی

(N2) 0.72 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(N2) 5.56 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

(N2) 29.124 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

37

41

46

53

62

77

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3

(strongly اسید ic oxide)

الکترونگاتیوی

3.04 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

(more)

1st: 1402.3 kJ·mol−1

2nd: 2856 kJ·mol−1

3rd: 4578.1 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

71±1 pm

شعاع واندروالانسی

155 pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسdiamagnetic
رسانایی گرمایی

(300 K) 25.83 × 10−3 W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 27 °C) 353 m/s

عدد کاس7727-37-9

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

 ایزوتوپ‌های نیتروژن

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
13Nsyn9.965 minε2.22013C
14N99.634%14N ایزوتوپ پایدار است که 7 نوترون داردs
15N0.366%15N ایزوتوپ پایدار است که 8 نوترون داردs
ut Sed lectus dapibus ipsum massa non Praesent at odio Praesent