نئون - neon - Ne


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادنئون, Ne, 10
تلفظ به انگلیسی/ˈniːɒn/
نام گروهی برای عناصر مشابهگازهای نجیب
گروه، تناوب، بلوک۱۸۲, p
جرم اتمی استاندارد

20.1797 g·mol۱

آرایش الکترونی1s2 2s2 2p6
الکترون به لایه2, 8

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)

0.9002 g/L

چگالی مایع در b.p.

1.207 g·cm۳

نقطه ذوب

24.56 K, -248.59 °C, -415.46 °F

نقطه جوش

27.07 K, -246.08 °C, -410.94 °F

نقطه سه‌گانه

24.5561 K (-249°C), 43 kPa

نقطه بحرانی

44.4 K, 2.76 MPa

گرمای هم‌جوشی

0.335 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

1.71 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

5R/2 = 20.786 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

12

13

15

18

21

27

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدنno data
انرژی‌های یونیزه شدن

(more)

1st: 2080.7 kJ·mol−1

2nd: 3952.3 kJ·mol−1

3rd: 6122 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

58 pm

شعاع واندروالانسی

154 pm

متفرقه

ساختار کریستالیface-centered cubic
مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(300 K) 49.1x10-3  W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 0 °C) 435 m/s

مدول باک

654 GPa

عدد کاس7440-01-9

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های نئون

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
20Ne90.48%20Ne ایزوتوپ پایدار است که 10 نوترون داردs
21Ne0.27%21Ne ایزوتوپ پایدار است که 11 نوترون داردs
22Ne9.25%22Ne ایزوتوپ پایدار است که 12 نوترون داردs
elit. venenatis commodo felis dictum diam id, ultricies tristique sit dapibus risus.