نئون – neon – Ne

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد نئون, Ne, 10
تلفظ به انگلیسی /ˈniːɒn/
نام گروهی برای عناصر مشابه گازهای نجیب
گروه، تناوب، بلوک ۱۸۲, p
جرم اتمی استاندارد

20.1797 g·mol۱

آرایش الکترونی 1s2 2s2 2p6
الکترون به لایه 2, 8

ویژگی‌های فیزیکی

حالت گاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)
0.9002 g/L

چگالی مایع در b.p.

1.207 g·cm۳

نقطه ذوب

24.56 K, -248.59 °C, -415.46 °F

نقطه جوش

27.07 K, -246.08 °C, -410.94 °F

نقطه سه‌گانه

24.5561 K (-249°C), 43 kPa

نقطه بحرانی

44.4 K, 2.76 MPa

گرمای هم‌جوشی

0.335 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

1.71 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

5R/2 = 20.786 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

12

13

15

18

21

27

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن no data
انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

1st: 2080.7 kJ·mol−1

2nd: 3952.3 kJ·mol−1

3rd: 6122 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

58 pm

شعاع واندروالانسی

154 pm

متفرقه

ساختار کریستالی face-centered cubic
مغناطیس دیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(300 K) 49.1×10-3  W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 0 °C) 435 m/s

مدول باک

654 GPa

عدد کاس 7440-01-9

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های نئون

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
20Ne 90.48% 20Ne ایزوتوپ پایدار است که 10 نوترون داردs
21Ne 0.27% 21Ne ایزوتوپ پایدار است که 11 نوترون داردs
22Ne 9.25% 22Ne ایزوتوپ پایدار است که 12 نوترون داردs
ipsum pulvinar consectetur non libero Praesent libero venenatis, elementum venenatis velit,
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149