منیزیم – magnesium – Mg

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد منیزیم, Mg, 12
تلفظ به انگلیسی /mæɡˈniːziəm/, mag-NEE-zee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات قلیایی خاک
گروه، تناوب، بلوک ۲۳, s
جرم اتمی استاندارد

24.3050 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2

الکترون به لایه 2, 8, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

1.738 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

1.584 g·cm۳

نقطه ذوب

923 K, 650 °C, 1202 °F

نقطه جوش

1363 K, 1091 °C, 1994 °F

گرمای هم‌جوشی

8.48 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

128 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.869 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

701

773

861

971

1132

1361

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن 2, 1
(strongly basic oxide)
الکترونگاتیوی 1.31 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

1st: 737.7 kJ·mol−1

2nd: 1450.7 kJ·mol−1

3rd: 7732.7 kJ·mol−1

شعاع اتمی

160 pm

شعاع کووالانسی

141±7 pm

شعاع واندروالانسی

173 pm

متفرقه

ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس paramagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 43.9 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 156 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 24.8 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (annealed)
4940 m·s−1

مدول یانگ

45 GPa

مدول شیر

17 GPa

مدول باک

45 GPa

نسبت پواسون

0.290

سختی موس

2.5

سختی برینل

260 MPa

عدد کاس

7439-95-4

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

 ایزوتوپ‌های منیزیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
24Mg 78.99% 24Mg ایزوتوپ پایدار است که 12 نوترون داردs
25Mg 10% 25Mg ایزوتوپ پایدار است که 13 نوترون داردs
26Mg 11.01% 26Mg ایزوتوپ پایدار است که 14 نوترون داردs
Aliquam Donec diam lectus risus. Phasellus ut Praesent pulvinar
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149