لیتیم – lithium – Li

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد لیتیم, Li, 3
تلفظ به انگلیسی /ˈlɪθiəm/ LI-thee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات قلیایی
گروه، تناوب، بلوک ۱۲, s
جرم اتمی استاندارد

6.941 g·mol۱

آرایش الکترونی 1s2 2s1
الکترون به لایه 2, 1

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

0.534 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

0.512 g·cm۳

نقطه ذوب

453.69 K, 180.54 °C, 356.97 °F

نقطه جوش

1615 K, 1342 °C, 2448 °F

نقطه بحرانی

(extrapolated)
3223 K, 67 MPa

گرمای هم‌جوشی

3.00 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

147.1 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.860 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

797

885

995

1144

1337

1610

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن +1, -1
(strongly basic oxide)
الکترونگاتیوی 0.98 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 520.2 kJ·mol−1

2nd: 7298.1 kJ·mol−1

3rd: 11815.0 kJ·mol−1

شعاع اتمی

152 pm

شعاع کووالانسی

128±7 pm

شعاع واندروالانسی

182 pm

متفرقه

ساختار کریستالی مکعبی مرکزپُر
مغناطیس پارامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 92.8 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 84.8 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 46 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 6000 m/s

مدول یانگ

4.9 GPa

مدول شیر

4.2 GPa

مدول باک

11 GPa

سختی موس

0.6

عدد کاس 7439-93-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های لیتیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
6Li 7.5% 6Li ایزوتوپ پایدار است که 3 نوترون داردs
7Li 92.5% 7Li ایزوتوپ پایدار است که 4 نوترون داردs

6Li content may be as low as 3.75% in
natural samples. 7Li would therefore
have a content of up to 96.25%.

eleifend elit. ut leo. odio ultricies ante. id dapibus
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149