کریپتون – krypton – Kr

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد کریپتون, Kr, 36
تلفظ به انگلیسی /ˈkrɪptɒn/ KRIP-ton
نام گروهی برای عناصر مشابه گازهای نجیب
گروه، تناوب، بلوک ۱۸۴, p
جرم اتمی استاندارد

83.798 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d10 4s2 4p6

الکترون به لایه

2, 8, 18, 8

ویژگی‌های فیزیکی

حالت گاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)
3.749 g/L

چگالی مایع در b.p.

2.413 g·cm۳

نقطه ذوب

115.79 K, -157.36 °C, -251.25 °F

نقطه جوش

119.93 K, -153.22 °C, -244.12 °F

نقطه سه‌گانه

115.775 K (-157°C), 73.2 kPa

نقطه بحرانی

209.41 K, 5.50 MPa

گرمای هم‌جوشی

1.64 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

9.08 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

5R/2 = 20.786 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

59

65

74

120

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن 2
الکترونگاتیوی

3.00 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 1350.8 kJ·mol−1

2nd: 2350.4 kJ·mol−1

3rd: 3565 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

116±4 pm

شعاع واندروالانسی

202 pm

متفرقه

ساختار کریستالی cubic face-centered
مغناطیس دیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(300 K) 9.43×10-3  W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 23 °C) 220, (liquid) 1120 m/s

عدد کاس 7439-90-9

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کریپتون

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
78Kr 0.35% 78Kr ایزوتوپ پایدار است که 42 نوترون داردs
79Kr syn

35.04 h

ε 79Br
β+ 0.604 79Br
γ 0.26, 0.39, 0.60
80Kr 2.25% 80Kr ایزوتوپ پایدار است که 44 نوترون داردs
81Kr trace

2.29×105 y

ε 81Br
γ 0.281
82Kr 11.6% 82Kr ایزوتوپ پایدار است که 46 نوترون داردs
83Kr 11.5% 83Kr ایزوتوپ پایدار است که 47 نوترون داردs
84Kr 57% 84Kr ایزوتوپ پایدار است که 48 نوترون داردs
85Kr syn

10.756 y

β 0.687 85Rb
86Kr 17.3% 86Kr ایزوتوپ پایدار است که 50 نوترون داردs
libero. consectetur efficitur. amet, non tristique ut tempus
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149