آهن - iron - Fe


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادآهن, Fe, 26
تلفظ به انگلیسیUS /aɪ.ərn/; UK /ˈaɪərn/
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۸۴, d
جرم اتمی استاندارد

55.845 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d6 4s2

الکترون به لایه

2, 8, 14, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

7.874 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

6.98 g·cm۳

نقطه ذوب

1811 K, 1538 °C, 2800 °F

نقطه جوش

3134 K, 2862 °C, 5182 °F

گرمای هم‌جوشی

13.81 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

340 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.10 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1728

1890

2091

2346

2679

3132

ویژگی‌های اتمی

الکترونگاتیوی

1.83 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 762.5 kJ·mol−1

2nd: 1561.9 kJ·mol−1

3rd: 2957 kJ·mol−1

شعاع اتمی

126 pm

شعاع کووالانسی

132±3 (low spin), 152±6 (high spin) pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیسferromagnetic

1043 K

مقاومت الکتریکی

(20 °C) 96.1 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 80.4 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 11.8 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (electrolytic)

5120 m·s−1

مدول یانگ

211 GPa

مدول شیر

82 GPa

مدول باک

170 GPa

نسبت پواسون0.29
سختی موس4
سختی ویکر

608 MPa

سختی برینل

490 MPa

عدد کاس7439-89-6

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های آهن

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
54Fe5.8%

>3.1×1022y

2ε capture ?54Cr
55Fesyn

2.73 y

ε capture0.23155Mn
56Fe91.72%56Fe ایزوتوپ پایدار است که 30 نوترون داردs
57Fe2.2%57Fe ایزوتوپ پایدار است که 31 نوترون داردs
58Fe0.28%58Fe ایزوتوپ پایدار است که 32 نوترون داردs
59Fesyn

44.503 d

β1.56559Co
60Fesyn

2.6×106 y

β3.97860Co
felis mi, pulvinar ut lectus libero. Praesent id commodo nunc