هیدروژن - hydrogen - H


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادهیدروژن, H, ۱
تلفظ به انگلیسی/ˈhaɪdrɵdʒɨn/ HYE-dro-jin
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۱, s
جرم اتمی استاندارد

۱٫۰۰۷۹۴ g·mol۱

آرایش الکترونی1s۱
الکترون به لایه۱

ویژگی‌های فیزیکی

رنگبی رنگ
حالتگاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)

۰٫۰۸۹۸۸ g/L

چگالی مایع در m.p.

۰٫۰۷ (۰٫۰۷۶۳ جامد) g·cm۳

چگالی مایع در b.p.

۰٫۰۷۰۹۹ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۴٫۰۱ K, -۲۵۹٫۱۴ °C, -۴۳۴٫۴۵ °F

نقطه جوش

۲۰٫۲۸ K, -۲۵۲٫۸۷ °C, -۴۲۳٫۱۷ °F

نقطه سه‌گانه

13.8033 K (-259°C), ۷٫۰۴۲ kPa

نقطه بحرانی

۳۲٫۹۷ K, ۱٫۲۹۳ MPa

گرمای هم‌جوشی

(H۲) ۰٫۱۱۷ kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(H۲) ۰٫۹۰۴ kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

(H۲) ۲۸٫۸۳۶ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۵

۲۰

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن۱, -۱

(آمفوتر)

الکترونگاتیوی۲٫۲۰ (مقیاس پاولینگ)
شعاع کووالانسی

۳۱±۵ pm

شعاع واندروالانسی

۱۲۰ pm

متفرقه

ساختار کریستالیدستگاه بلوری شش گوشه
مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(300 K) ۰٫۱۸۰۵ W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 27 °C) ۱۳۱۰ m/s

عدد کاس۱۳۳۳-۷۴-۰

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های هیدروژن

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۱H٪۹۹٫۹۸۵۱H ایزوتوپ پایدار است که ۰ نوترون دارد
۲H٪۰٫۰۱۵۲H ایزوتوپ پایدار است که ۱ نوترون دارد
۳Htrace۱۲٫۳۲ yβ−۰٫۰۱۸۶۱۳He
risus. odio venenatis, sed commodo in