هیدروژن – hydrogen – H

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد هیدروژن, H, ۱
تلفظ به انگلیسی /ˈhaɪdrɵdʒɨn/ HYE-dro-jin
نام گروهی برای عناصر مشابه نافلزات
گروه، تناوب، بلوک ۱۱, s
جرم اتمی استاندارد

۱٫۰۰۷۹۴ g·mol۱

آرایش الکترونی 1s۱
الکترون به لایه ۱

ویژگی‌های فیزیکی

رنگ بی رنگ
حالت گاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)
۰٫۰۸۹۸۸ g/L

چگالی مایع در m.p.

۰٫۰۷ (۰٫۰۷۶۳ جامد) g·cm۳

چگالی مایع در b.p.

۰٫۰۷۰۹۹ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۴٫۰۱ K, -۲۵۹٫۱۴ °C, -۴۳۴٫۴۵ °F

نقطه جوش

۲۰٫۲۸ K, -۲۵۲٫۸۷ °C, -۴۲۳٫۱۷ °F

نقطه سه‌گانه

13.8033 K (-259°C), ۷٫۰۴۲ kPa

نقطه بحرانی

۳۲٫۹۷ K, ۱٫۲۹۳ MPa

گرمای هم‌جوشی

(H۲) ۰٫۱۱۷ kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(H۲) ۰٫۹۰۴ kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

(H۲) ۲۸٫۸۳۶ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۵

۲۰

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن ۱, –۱
(
آمفوتر)
الکترونگاتیوی ۲٫۲۰ (مقیاس پاولینگ)
شعاع کووالانسی

۳۱±۵ pm

شعاع واندروالانسی

۱۲۰ pm

متفرقه

ساختار کریستالی دستگاه بلوری شش گوشه
مغناطیس دیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(300 K) ۰٫۱۸۰۵ W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 27 °C) ۱۳۱۰ m/s

عدد کاس ۱۳۳۳۷۴۰

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های هیدروژن

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
۱H ٪۹۹٫۹۸۵ ۱H ایزوتوپ پایدار است که ۰ نوترون دارد
۲H ٪۰٫۰۱۵ ۲H ایزوتوپ پایدار است که ۱ نوترون دارد
۳H trace ۱۲٫۳۲ y β− ۰٫۰۱۸۶۱ ۳He
dolor. venenatis, Donec porta. dictum amet, commodo ut
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149