هلیم - helium - He


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادهلیم, He, 2
تلفظ به انگلیسی/ˈhiːliəm/ HEE-lee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهگازهای نجیب
گروه، تناوب، بلوک۱۸۱, s
جرم اتمی استاندارد

4.002602 g·mol۱

آرایش الکترونی1s2
الکترون به لایه2

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)

0.1786 g/L

چگالی مایع در m.p.

0.145 g·cm۳

نقطه ذوب

(at 2.5 MPa) 0.95 K, −272.20 °C, −457.96 °F

نقطه جوش

4.22 K, −268.93 °C, −452.07 °F

نقطه بحرانی

5.19 K, 0.227 MPa

گرمای هم‌جوشی

0.0138 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

0.0829 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

5R/2 = 20.786 J·mol۱·K۱

فشار بخار (defined by ITS-90)

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1.23

1.67

2.48

4.21

ویژگی‌های اتمی

الکترونگاتیویno data (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 2372.3 kJ·mol−1

2nd: 5250.5 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

28 pm

شعاع واندروالانسی

140 pm

متفرقه

ساختار کریستالیشش وجهی
مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(300 K) 0.1513 W·m−1·K−1

سرعت صوت

972 m/s

عدد کاس7440-59-7

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های هلیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
3He0.000137%*3He ایزوتوپ پایدار است که 1 نوترون دارد
4He99.999863%*4He ایزوتوپ پایدار است که 2 نوترون داردs

*مقدارهای تقریبی، مقدار دقیق آن بسته به جا، ممکن است فرق کند.

nunc quis ut diam tempus adipiscing Donec in Sed Curabitur