ژرمانیم – germanium – Ge

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد ژرمانیم, Ge, 32
تلفظ به انگلیسی

/dʒərˈmeɪniəm/
jər-MAY-nee-əm

نام گروهی برای عناصر مشابه شبه فلزات
گروه، تناوب، بلوک ۱۴۴, p
جرم اتمی استاندارد

72.63(1) g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d10 4s2 4p2

الکترون به لایه

2, 8, 18, 4

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

5.323 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

5.60 g·cm۳

نقطه ذوب

1211.40 K, 938.25 °C, 1720.85 °F

نقطه جوش

3106 K, 2833 °C, 5131 °F

گرمای هم‌جوشی

36.94 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

334 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

23.222 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1644

1814

2023

2287

2633

3104

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4
(
آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

2.01 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 762 kJ·mol−1

2nd: 1537.5 kJ·mol−1

3rd: 3302.1 kJ·mol−1

شعاع اتمی

122 pm

شعاع کووالانسی

122 pm

شعاع واندروالانسی

211 pm

متفرقه

ساختار کریستالی Diamond cubic
مغناطیس دیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 1 Ω·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 60.2 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

6.0 µm/(m·K)

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 5400 m/s

مدول یانگ

103 GPa

مدول شیر

41 GPa

مدول باک

75 GPa

نسبت پواسون

0.26

سختی موس

6.0

عدد کاس

7440-56-4

فاصله باند انرژی در ۳۰۰ کلوین

0.67 eV

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های ژرمانیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
68Ge syn

270.8 d

ε 68Ga
70Ge 21.23% 70Ge ایزوتوپ پایدار است که 38 نوترون داردs
71Ge syn

11.26 d

ε 71Ga
72Ge 27.66% 72Ge ایزوتوپ پایدار است که 40 نوترون داردs
73Ge 7.73% 73Ge ایزوتوپ پایدار است که 41 نوترون داردs
74Ge 35.94% 74Ge ایزوتوپ پایدار است که 42 نوترون داردs
76Ge 7.44%

1.78×1021 y

ββ 76Se
Phasellus elementum neque. accumsan id, non dolor massa elit.
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149