ژرمانیم - germanium - Ge


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادژرمانیم, Ge, 32
تلفظ به انگلیسی

/dʒərˈmeɪniəm/

jər-MAY-nee-əm

نام گروهی برای عناصر مشابهشبه فلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۴۴, p
جرم اتمی استاندارد

72.63(1) g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d10 4s2 4p2

الکترون به لایه

2, 8, 18, 4

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

5.323 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

5.60 g·cm۳

نقطه ذوب

1211.40 K, 938.25 °C, 1720.85 °F

نقطه جوش

3106 K, 2833 °C, 5131 °F

گرمای هم‌جوشی

36.94 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

334 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

23.222 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1644

1814

2023

2287

2633

3104

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -4

(آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

2.01 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 762 kJ·mol−1

2nd: 1537.5 kJ·mol−1

3rd: 3302.1 kJ·mol−1

شعاع اتمی

122 pm

شعاع کووالانسی

122 pm

شعاع واندروالانسی

211 pm

متفرقه

ساختار کریستالیDiamond cubic
مغناطیسدیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 1 Ω·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 60.2 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

6.0 µm/(m·K)

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 5400 m/s

مدول یانگ

103 GPa

مدول شیر

41 GPa

مدول باک

75 GPa

نسبت پواسون

0.26

سختی موس

6.0

عدد کاس

7440-56-4

فاصله باند انرژی در ۳۰۰ کلوین

0.67 eV

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های ژرمانیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
68Gesyn

270.8 d

ε-68Ga
70Ge21.23%70Ge ایزوتوپ پایدار است که 38 نوترون داردs
71Gesyn

11.26 d

ε-71Ga
72Ge27.66%72Ge ایزوتوپ پایدار است که 40 نوترون داردs
73Ge7.73%73Ge ایزوتوپ پایدار است که 41 نوترون داردs
74Ge35.94%74Ge ایزوتوپ پایدار است که 42 نوترون داردs
76Ge7.44%

1.78×1021 y

ββ-76Se
fringilla Lorem dolor. sem, et, quis, leo. commodo risus consectetur