گالیم - gallium - Ga


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادگالیم, Ga, 31
تلفظ به انگلیسی

 /ˈɡæliəm/ GAL-ee-əm

نام گروهی برای عناصر مشابه

post-فلزات واسطه

گروه، تناوب، بلوک۱۳۴, p
جرم اتمی استاندارد

69.723 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d10 4p1

الکترون به لایه

2, 8, 18, 3

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

5.91 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

6.095 g·cm۳

نقطه ذوب

302.9146 K, 29.7646 °C, 85.5763 °F

نقطه جوش

2477 K, 2204 °C, 3999 °F

گرمای هم‌جوشی

5.59 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

254 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.86 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1310

1448

1620

1838

2125

2518

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

3, 2, 1

(آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

1.81 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 578.8 kJ·mol−1

2nd: 1979.3 kJ·mol−1

3rd: 2963 kJ·mol−1

شعاع اتمی

135 pm

شعاع کووالانسی

122±3 pm

شعاع واندروالانسی

187 pm

متفرقه

ساختار کریستالیorthorhombic
مغناطیسdiamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 270 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 40.6 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 1.2 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 2740 m/s

مدول یانگ

9.8 GPa

نسبت پواسون0.47
سختی موس1.5
سختی برینل

60 MPa

عدد کاس7440-55-3

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های گالیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
69Ga60.11%69Ga ایزوتوپ پایدار است که 38 نوترون داردs
71Ga39.89%71Ga ایزوتوپ پایدار است که 40 نوترون داردs
ut fringilla felis risus. Donec sit velit, ut dictum Sed Aenean dapibus