فلوئور - fluorine - F


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادفلوئور, F, 9
تلفظ به انگلیسی/ˈflʊəriːn/, /ˈflʊərɪn/, /ˈflɔːriːn/
نام گروهی برای عناصر مشابهhalogen
گروه، تناوب، بلوک۱۷۲, p
جرم اتمی استاندارد

18.9984032 g·mol۱

آرایش الکترونی1s2 2s2 2p5
الکترون به لایه2, 7

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)

1.7 g/L

چگالی مایع در b.p.

1.505 g·cm۳

نقطه ذوب

53.53 K, −219.62 °C, −363.32 °F

نقطه جوش

85.03 K, −188.12 °C, −306.62 °F

نقطه بحرانی

144.13 K, 5.172 MPa

گرمای هم‌جوشی

(F2) 0.510 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(F2) 6.62 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

(F2) 31.304 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

38

44

50

58

69

85

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

1

(oxidizes oxygen)

الکترونگاتیوی

3.98 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

(more)

1st: 1681.0 kJ·mol−1

2nd: 3374.2 kJ·mol−1

3rd: 6050.4 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

57±3 pm

شعاع واندروالانسی

147 pm

متفرقه

ساختار کریستالیcubic
مغناطیسnonmagnetic
رسانایی گرمایی

(300 K) 27.7 m W·m−1·K−1

عدد کاس7782-41-4

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های فلوئور

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
18Ftrace109.77 minβ+ (97%)0.6418O
ε (3%)1.65618O
19F100%19F ایزوتوپ پایدار است که 10 نوترون داردs
tristique venenatis nunc Praesent felis venenatis, sit dolor