کبالت – cobalt – Co

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد کبالت, Co, 27
تلفظ به انگلیسی

/ˈkoʊbɒlt/ KOH-bolt

نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک ۹۴, d
جرم اتمی استاندارد

58.933195 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d7

الکترون به لایه

2, 8, 15, 2

ویژگی‌های فیزیکی

رنگ metallic gray
چگالی (نزدیک به r.t.)

8.90 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

7.75 g·cm۳

نقطه ذوب

1768 K, 1495 °C, 2723 °F

نقطه جوش

3200 K, 2927 °C, 5301 °F

گرمای هم‌جوشی

16.06 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

377 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.81 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1790

1960

2165

2423

2755

3198

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

5, 4 , 3, 2, 1, -1
(
آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

1.88 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 760.4 kJ·mol−1

2nd: 1648 kJ·mol−1

3rd: 3232 kJ·mol−1

شعاع اتمی

125 pm

شعاع کووالانسی

126±3 (low spin), 150±7 (high spin) pm

متفرقه

ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس ferromagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 62.4 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 100 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 13.0 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 4720 m/s

مدول یانگ

209 GPa

مدول شیر

75 GPa

مدول باک

180 GPa

نسبت پواسون 0.31
سختی موس 5.0
سختی ویکر

1043 MPa

سختی برینل

700 MPa

عدد کاس 7440-48-4

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کبالت

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
56Co syn

77.27 d

ε 4.566 56Fe
57Co syn

271.79 d

ε 0.836 57Fe
58Co syn

70.86 d

ε 2.307 58Fe
59Co 100% 59Co ایزوتوپ پایدار است که 32 نوترون داردs
60Co syn

5.2714 years

β, γ, γ 2.824 60Ni
et, risus felis amet, consectetur luctus mattis massa
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149