کروم - chromium - Cr


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادکروم, Cr, 24
تلفظ به انگلیسی/ˈkroʊmiəm/ KROH-mee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۶۴, d
جرم اتمی استاندارد

51.9961 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d5 4s1

الکترون به لایه2, 8, 13, 1

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

7.19 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

6.3 g·cm۳

نقطه ذوب

2180 K, 1907 °C, 3465 °F

نقطه جوش

2944 K, 2671 °C, 4840 °F

گرمای هم‌جوشی

21.0 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

339.5 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

23.35 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1656

1807

1991

2223

2530

2942

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2

(strongly اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

1.66 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 652.9 kJ·mol−1

2nd: 1590.6 kJ·mol−1

3rd: 2987 kJ·mol−1

شعاع اتمی

128 pm

شعاع کووالانسی

139±5 pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیس

AFM (rather: SDW)

مقاومت الکتریکی

(20 °C) 125 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 93.9 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 4.9 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 5940 m/s

مدول یانگ

279 GPa

مدول شیر

115 GPa

مدول باک

160 GPa

نسبت پواسون0.21
سختی موس8.5
سختی ویکر

1060 MPa

سختی برینل

1120 MPa

عدد کاس7440-47-3

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کروم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
50Cr4.345%

> 1.8×1017y

εε-50Ti
51Crsyn

27.7025 d

ε-51V
γ0.320-
52Cr83.789%52Cr ایزوتوپ پایدار است که 28 نوترون داردs
53Cr9.501%53Cr ایزوتوپ پایدار است که 29 نوترون داردs
54Cr2.365%54Cr ایزوتوپ پایدار است که 30 نوترون داردs
massa facilisis Nullam amet, Curabitur id ut felis Donec Aenean vulputate,