کلر – chlorine – Cl

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد کلر, Cl, 17
تلفظ به انگلیسی /ˈklɔəriːn/ KLOR-een
نام گروهی برای عناصر مشابه Halogen
گروه، تناوب، بلوک ۱۷۳, p
جرم اتمی استاندارد

35.453 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p5

الکترون به لایه 2, 8, 7

ویژگی‌های فیزیکی

حالت گاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)
3.2 g/L

چگالی مایع در b.p.

1.5625 g·cm۳

نقطه ذوب

171.6 K, -101.5 °C, -150.7 °F

نقطه جوش

239.11 K, -34.04 °C, -29.27 °F

نقطه بحرانی

416.9 K, 7.991 MPa

گرمای هم‌جوشی

(Cl2) 6.406 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(Cl2) 20.41 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

(Cl2) 33.949 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

128

139

153

170

197

239

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1
(strongly
اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

3.16 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 1251.2 kJ·mol−1

2nd: 2298 kJ·mol−1

3rd: 3822 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

102±4 pm

شعاع واندروالانسی

175 pm

متفرقه

ساختار کریستالی orthorhombic
مغناطیس دیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) > 10 Ω·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 8.9×10-3  W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 0 °C) 206 m/s

عدد کاس 7782-50-5

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کلر

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
35Cl 75.77% 35Cl ایزوتوپ پایدار است که 18 نوترون داردs
36Cl trace 3.01×105 y β 0.709 36Ar
ε 36S
37Cl 24.23% 37Cl ایزوتوپ پایدار است که 20 نوترون داردs
velit, id vel, eleifend ut commodo facilisis ut dolor
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149