کلسیم – calcium – Ca

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد کلسیم, Ca, 20
تلفظ به انگلیسی /ˈkælsiəm/ KAL-see-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات قلیایی خاک
گروه، تناوب، بلوک ۲۴, s
جرم اتمی استاندارد

40.078 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2

الکترون به لایه 2, 8, 8, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

1.55 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

1.378 g·cm۳

نقطه ذوب

1115 K, 842 °C, 1548 °F

نقطه جوش

1757 K, 1484 °C, 2703 °F

گرمای هم‌جوشی

8.54 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

154.7 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

25.929 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

864

956

1071

1227

1443

1755

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

+2, +1
(strongly basic oxide)

الکترونگاتیوی

1.00 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 589.8 kJ·mol−1

2nd: 1145.4 kJ·mol−1

3rd: 4912.4 kJ·mol−1

شعاع اتمی

197 pm

شعاع کووالانسی

176±10 pm

شعاع واندروالانسی

231 pm

متفرقه

ساختار کریستالی face-centered cubic
مغناطیس diamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 33.6 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 201 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 22.3 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) 3810 m/s

مدول یانگ

20 GPa

مدول شیر

7.4 GPa

مدول باک

17 GPa

نسبت پواسون 0.31
سختی موس 1.75
سختی برینل

167 MPa

عدد کاس 7440-70-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کلسیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
40Ca 96.941% 40Ca ایزوتوپ پایدار است که 20 نوترون داردs
41Ca trace 1.03×105 y ε 41K
42Ca 0.647% 42Ca ایزوتوپ پایدار است که 22 نوترون داردs
43Ca 0.135% 43Ca ایزوتوپ پایدار است که 23 نوترون داردs
44Ca 2.086% 44Ca ایزوتوپ پایدار است که 24 نوترون داردs
45Ca syn

162.7 d

β 0.258 45Sc
46Ca 0.004%

>2.8×1015 y

ββ  ? 46Ti
47Ca syn

4.536 d

β 0.694, 1.99 47Sc
γ 1.297
48Ca 0.187%

>4×1019 y

ββ  ? 48Ti
sed id, sit eget quis, Phasellus vulputate, luctus elementum elit. ut
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149