برم - bromine - Br


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادبرم, Br, 35
تلفظ به انگلیسی

/ˈbroʊmiːn/ BROH-meen

or /ˈbroʊmɨn/ BROH-min

نام گروهی برای عناصر مشابههالوژن
گروه، تناوب، بلوک۱۷۴, p
جرم اتمی استاندارد

79.904 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d10 4p5

الکترون به لایه

2, 8, 18, 7

ویژگی‌های فیزیکی

حالتمایع
چگالی (نزدیک به r.t.)

(Br2, liquid) 3.1028 g·cm۳

نقطه ذوب

265.8 K, -7.2 °C, 19 °F

نقطه جوش

332.0 K, 58.8 °C, 137.8 °F

نقطه بحرانی

588 K, 10.34 MPa

گرمای هم‌جوشی

(Br2) 10.571 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

(Br2) 29.96 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

(Br2) 75.69 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

185

201

220

244

276

332

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

7, 5, 4, 3, 1, -1

(strongly اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

2.96 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 1139.9 kJ·mol−1

2nd: 2103 kJ·mol−1

3rd: 3470 kJ·mol−1

شعاع اتمی

120 pm

شعاع کووالانسی

120±3 pm

شعاع واندروالانسی

185 pm

متفرقه

ساختار کریستالیorthorhombic
مغناطیسدیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 7.8×1010Ω·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 0.122 W·m−1·K−1

سرعت صوت

(20 °C) 206 m/s

عدد کاس7726-95-6

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های برم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
79Br50.69%79Br ایزوتوپ پایدار است که 44 نوترون داردs
81Br49.31%81Br ایزوتوپ پایدار است که 46 نوترون داردs
velit, ut fringilla mattis eget odio suscipit leo at Phasellus mattis