بور - boron - B


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادبور, B, ۵
تلفظ به انگلیسی/ˈbɔrɒn/
نام گروهی برای عناصر مشابهشبه فلز
گروه، تناوب، بلوک۱۳۲, p
جرم اتمی استاندارد

۱۰٫۸۱۱ g·mol۱

آرایش الکترونی

[He] 2s2 2p1

الکترون به لایه۲، ۳

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی مایع در m.p.

۲٫۰۸ g·cm۳

نقطه ذوب

۲۳۴۹ K, ۲۰۷۶ °C, ۳۷۶۹ °F

نقطه جوش

۴۲۰۰ K, ۳۹۲۷ °C, ۷۱۰۱ °F

گرمای هم‌جوشی

۵۰٫۲ kJ·mol−1

گرمای تبخیر

۴۸۰ kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

۱۱٫۰۸۷ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۲۵۶۲

۲۸۲۲

۳۱۴۱

۳۵۴۵

۴۰۷۲

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن۳, ۲, ۱

(mildly اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی۲٫۰۴ (مقیاس پاولینگ)
شعاع اتمی

۹۰ pm

شعاع کووالانسی

۸۴±۳ pm

شعاع واندروالانسی

۱۹۲ pm

متفرقه

مغناطیسدیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) ~۱۰۶Ω·m

رسانایی گرمایی

(300 K) ۲۷٫۴ W·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) ۱۶٬۲۰۰ m/s

سختی موس

~۹٫۵

عدد کاس۷۴۴۰-۴۲-۸

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های بور

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۱۰B۱۹٫۹(۷)٪*۱۰B ایزوتوپ پایدار است که ۵ نوترون داردs
۱۱B۸۰٫۱(۷)٪*۱۱B ایزوتوپ پایدار است که ۶ نوترون داردs

*Boron-10 content may be as low as ۱۹٫۱٪ and as

high as ۲۰٫۳٪ in natural samples. Boron-11 is

the remainder in such cases.

quis, leo felis risus. felis Phasellus mattis et, tristique porta. ut