بور – boron – B

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد بور, B, ۵
تلفظ به انگلیسی /ˈbɔrɒn/
نام گروهی برای عناصر مشابه شبه فلز
گروه، تناوب، بلوک ۱۳۲, p
جرم اتمی استاندارد

۱۰٫۸۱۱ g·mol۱

آرایش الکترونی

[He] 2s2 2p1

الکترون به لایه ۲، ۳

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی مایع در m.p.

۲٫۰۸ g·cm۳

نقطه ذوب

۲۳۴۹ K, ۲۰۷۶ °C, ۳۷۶۹ °F

نقطه جوش

۴۲۰۰ K, ۳۹۲۷ °C, ۷۱۰۱ °F

گرمای هم‌جوشی

۵۰٫۲ kJ·mol−1

گرمای تبخیر

۴۸۰ kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

۱۱٫۰۸۷ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۲۵۶۲

۲۸۲۲

۳۱۴۱

۳۵۴۵

۴۰۷۲

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن ۳, ۲, ۱
(mildly
اسیدic oxide)
الکترونگاتیوی ۲٫۰۴ (مقیاس پاولینگ)
شعاع اتمی

۹۰ pm

شعاع کووالانسی

۸۴±۳ pm

شعاع واندروالانسی

۱۹۲ pm

متفرقه

مغناطیس دیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(20 °C) ~۱۰۶Ω·m

رسانایی گرمایی

(300 K) ۲۷٫۴ W·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(20 °C) ۱۶٬۲۰۰ m/s

سختی موس

~۹٫۵

عدد کاس ۷۴۴۰۴۲۸

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های بور

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
۱۰B ۱۹٫۹(۷)٪* ۱۰B ایزوتوپ پایدار است که ۵ نوترون داردs
۱۱B ۸۰٫۱(۷)٪* ۱۱B ایزوتوپ پایدار است که ۶ نوترون داردs

*Boron-10 content may be as low as ۱۹٫۱٪ and as
high as
۲۰٫۳٪ in natural samples. Boron-11 is
the remainder in such cases.

fringilla elit. ipsum et, sed Aliquam quis elit. dictum ut massa
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149