بریلیم – beryllium – Be

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد بریلیم, Be, 4
تلفظ به انگلیسی /bəˈrɪliəm/ bə-RIL-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات قلیایی خاک
گروه، تناوب، بلوک ۲۲, s
جرم اتمی استاندارد

9.012182 g·mol۱

آرایش الکترونی 1s2 2s2
الکترون به لایه 2, 2

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

1.85 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

1.690 g·cm۳

نقطه ذوب

1560 K, 1287 °C, 2349 °F

نقطه جوش

2742 K, 2469 °C, 4476 °F

گرمای هم‌جوشی

12.2 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

297 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

16.443 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1462

1608

1791

2023

2327

2742

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن 2, 1
(
آمفوتر oxide)
الکترونگاتیوی 1.57 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

1st: 899.5 kJ·mol−1

2nd: 1757.1 kJ·mol−1

3rd: 14848.7 kJ·mol−1

شعاع اتمی

105 pm

شعاع اتمی محاسبه شده

112 pm

شعاع کووالانسی

96±3 pm

شعاع واندروالانسی

153 pm

متفرقه

ساختار کریستالی hexagonal
مغناطیس diamagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 36 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 200 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 11.3 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) 12870 m·s−1

مدول یانگ

287 GPa

مدول شیر

132 GPa

مدول باک

130 GPa

نسبت پواسون 0.032
سختی موس 5.5
سختی ویکر

1670 MPa

سختی برینل

600 MPa

عدد کاس 7440-41-7

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های بریلیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
7Be trace 53.12 d ε 0.862 7Li
γ 0.477
9Be 100% 9Be ایزوتوپ پایدار است که 5 نوترون داردs
10Be trace 1.36×106 y β 0.556 10B
Donec leo dapibus Nullam ipsum eleifend sed ut ut vel, Aliquam
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149