آرسنیک - arsenic - As


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادآرسنیک, As, 33
تلفظ به انگلیسی

/ˈɑrsənɪk/ ARS-ə-nik,

also /ɑrˈsɛnɪk/ ar-SEN-ik when attributive

نام گروهی برای عناصر مشابهشبه فلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۵۴, p
جرم اتمی استاندارد

74.92160 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d10 4p3

الکترون به لایه

2, 8, 18, 5

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

5.727 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

5.22 g·cm۳

نقطه سه‌گانه

1090 K (817°C), 3628  kPa

نقطه بحرانی

1673 K, ? MPa

گرمای هم‌جوشی

(grey) 24.44 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

 ? 34.76 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.64 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

553

596

646

706

781

874

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

5, 3, 2, 1, -3

(mildly اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

2.18 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 947.0 kJ·mol−1

2nd: 1798 kJ·mol−1

3rd: 2735 kJ·mol−1

شعاع اتمی

119 pm

شعاع کووالانسی

119±4 pm

شعاع واندروالانسی

185 pm

متفرقه

ساختار کریستالی

trigonal

مغناطیس

دیامغناطیس

مقاومت الکتریکی

(20 °C) 333 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 50.2 W·m−1·K−1

مدول یانگ

8 GPa

مدول باک

22 GPa

سختی موس3.5
سختی برینل

1440 MPa

عدد کاس7440-38-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های آرسنیک

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
73Assyn

80.3 d

ε-73Ge
γ

0.05D, 0.01D, e

-
74Assyn

17.78 d

ε-74Ge
β+0.94174Ge
γ0.595, 0.634-
β1.35, 0.71774Se
75As100%75As ایزوتوپ پایدار است که 42 نوترون داردs
velit, Curabitur felis dapibus ut porta. ultricies luctus sit libero quis Praesent