آرسنیک – arsenic – As

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد آرسنیک, As, 33
تلفظ به انگلیسی

/ˈɑrsənɪk/ ARS-ə-nik,
also /ɑrˈsɛnɪk/ ar-SEN-ik when attributive

نام گروهی برای عناصر مشابه شبه فلزات
گروه، تناوب، بلوک ۱۵۴, p
جرم اتمی استاندارد

74.92160 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d10 4p3

الکترون به لایه

2, 8, 18, 5

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

5.727 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

5.22 g·cm۳

نقطه سه‌گانه

1090 K (817°C), 3628  kPa

نقطه بحرانی

1673 K, ? MPa

گرمای هم‌جوشی

(grey) 24.44 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

 ? 34.76 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.64 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

553

596

646

706

781

874

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

5, 3, 2, 1, -3
(mildly
اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

2.18 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 947.0 kJ·mol−1

2nd: 1798 kJ·mol−1

3rd: 2735 kJ·mol−1

شعاع اتمی

119 pm

شعاع کووالانسی

119±4 pm

شعاع واندروالانسی

185 pm

متفرقه

ساختار کریستالی

trigonal

مغناطیس

دیامغناطیس

مقاومت الکتریکی

(20 °C) 333 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 50.2 W·m−1·K−1

مدول یانگ

8 GPa

مدول باک

22 GPa

سختی موس 3.5
سختی برینل

1440 MPa

عدد کاس 7440-38-2

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های آرسنیک

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
73As syn

80.3 d

ε 73Ge
γ

0.05D, 0.01D, e

74As syn

17.78 d

ε 74Ge
β+ 0.941 74Ge
γ 0.595, 0.634
β 1.35, 0.717 74Se
75As 100% 75As ایزوتوپ پایدار است که 42 نوترون داردs
Aliquam felis ut neque. pulvinar vel, at ut nunc accumsan
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149