آرگون - argon - Ar


ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادآرگون, Ar, 18
تلفظ به انگلیسی/ˈɑrɡɒn/
نام گروهی برای عناصر مشابهگازهای نجیب
گروه، تناوب، بلوک۱۸۳, p
جرم اتمی استاندارد

39.948 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p6

الکترون به لایه2, 8, 8

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(0 °C, 101.325 kPa)

1.784 g/L

چگالی مایع در b.p.

1.40 g·cm۳

نقطه ذوب

83.80 K, −189.35 °C, −308.83 °F

نقطه جوش

87.30 K, −185.85 °C, −302.53 °F

نقطه سه‌گانه

83.8058 K (-189°C), 69 kPa

نقطه بحرانی

150.87 K, 4.898 MPa

گرمای هم‌جوشی

1.18 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

6.43 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

5R/2 = 20.786 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

47

53

61

71

87

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن0
الکترونگاتیوی

no data (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

1st: 1520.6 kJ·mol−1

2nd: 2665.8 kJ·mol−1

3rd: 3931 kJ·mol−1

شعاع کووالانسی

106±10 pm

شعاع واندروالانسی

188 pm

متفرقه

ساختار کریستالیface-centered cubic
مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(300 K) 17.72x10-3  W·m−1·K−1

سرعت صوت

(gas, 27 °C) 323 m/s

عدد کاس

7440–37–1

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های آرگون

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
36Ar0.337%36Ar ایزوتوپ پایدار است که 18 نوترون داردs
37Arsyn35 dε0.81337Cl
38Ar0.063%38Ar ایزوتوپ پایدار است که 20 نوترون داردs
39Artrace269 yβ0.56539K
40Ar99.600%40Ar ایزوتوپ پایدار است که 22 نوترون داردs
41Arsyn109.34 minβ2.4941K
42Arsyn32.9 yβ0.60042K
ultricies dapibus fringilla Nullam id libero luctus Aliquam dolor. Praesent Lorem