آلومینیم – aluminium – Al

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماد آلومینیم, Al, 13
تلفظ به انگلیسی UK/ˌæljʉˈmɪniəm/
AL-ew-MIN-ee-əm; or
US /əˈluːmɨnəm/
ə-LOO-mi-nəm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات دیگر
گروه، تناوب، بلوک ۱۳۳, p
جرم اتمی استاندارد

26.9815386 g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p1

الکترون به لایه 2, 8, 3

ویژگی‌های فیزیکی

حالت جامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

2.70 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

2.375 g·cm۳

نقطه ذوب

933.47 K, 660.32 °C, 1220.58 °F

نقطه جوش

2792 K, 2519 °C, 4566 °F

گرمای هم‌جوشی

10.71 kJ·mol−1

گرمای تبخیر

294.0 kJ·mol−1

ظرفیت گرمایی

24.200 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

1482

1632

1817

2054

2364

2790

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن 3, 2, 1
(
آمفوتر oxide)
الکترونگاتیوی

1.61 (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

1st: 577.5 kJ·mol−1

2nd: 1816.7 kJ·mol−1

3rd: 2744.8 kJ·mol−1

شعاع اتمی

143 pm

شعاع کووالانسی

121±4 pm

شعاع واندروالانسی

184 pm

متفرقه

ساختار کریستالی face-centered cubic
مغناطیس paramagnetic
مقاومت الکتریکی

(20 °C) 28.2 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(300 K) 237 W·m−1·K−1

انبساط گرمایی

(25 °C) 23.1 µm·m−1·K−1

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (rolled) 5,000 m·s−1

مدول یانگ

70 GPa

مدول شیر

26 GPa

مدول باک

76 GPa

نسبت پواسون 0.35
سختی موس 2.75
سختی ویکر 167 MPa
سختی برینل 245 MPa
عدد کاس 7429-90-5

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های آلومینیم

iso NA نیمه عمر DM DE (MeV) DP
26Al trace 7.17×105y β+ 1.17 26Mg
ε 26Mg
γ 1.8086
27Al 100% 27Al ایزوتوپ پایدار است که 14 نوترون داردs
libero luctus quis Praesent et, tempus dapibus efficitur.
×

Bitcoin: 12xqhSDEbwimy2yWKUo7MLVjAv1xwvcw4W

Tether: 0x144084aEe71F10C8d6fB5891BFD29c93570F4149