پاور پوینت تمام آزمایش های شیمی معدنی 1
۰ دیدگاه
گزارش کار آزمایشگاه جدا سازی ترکیبات آلی شامل عناوین:شناسایی موادآلی ( تست های شناسایی )تست های شناسایی الدهید ها و کتون هاحلالیتتست دی نیترو فنیل هیدرازینتست جونزتست تالنزتست یدو فرم…
۱ دیدگاه
گزارشکار شیمی معدنی تهیه رنگدانه
۰ دیدگاه
گزارشکار آزمایشگاه معدنی ایزومری نوری پلاريمتري ( Polarimetry)
۰ دیدگاه
گزارش کار تجزیه دستگاهی شامل عناوین:روشهای اسپکتروسکوپی اتمی - (اندازه گیری سدیم در آب)Flame Photo meterبررسی عوامل خطا در روش نشر اتمی شعلهآشنایی با دستگاه جذب اتمیاندازه گیری سرب در لوازم آرایشی …
۱۲ دیدگاه
نام آزمایش : بررسی تغییرات نقطه جوش نسبت به تغییرات فشار به روش رامسی- یانگهدف : هدف از این آزمایش ، استفاده از روش رامسی – یانگ برای محاسبه ی گرمای نهان تبخیر می باشد .ابزار و مواد لازم : اتانول ، دستگاه رامسی – یان…
۱ دیدگاه
گزارشکار دستگاه  اسپکتروسکوپی مادون قرمز (Infra red(IR مربوط به آزمایشگاه آنالیز دستگاهیتهیه کننده: اسماعیل مقدممنبع: گروه شیمی
۰ دیدگاه
گزارشکار دستگاه فلیم فوتومتر که مربوط به آزمایشگاه آنالیز دستگاهیتهیه کننده: اسماعیل مقدممنبع: گروه شیمی
۰ دیدگاه
fringilla Lorem Aliquam consectetur libero velit, tempus